Faculty of Business Administration

Faculty of Business Administration

Mission and Vision

Marmara İşletmenin Misyonu

—İşletmecilik alanında pozitif bilimi esas alarak bilgiyi üreten, toplayan ve paylaşan, kurumsal değerlere bağlı, sürdürülebilir bir yaklaşımla çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti sunan bir fakülte olarak; analitik ve eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, toplumsal fayda odaklı ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmektir.


Marmara İşletmenin Vizyonu—

İşletmecilik alanında uluslararası akreditasyondan geçmiş, araştırmada, eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası alanda önde gelen yenilikçi ve girişimci fakültelerden biri olmak.

This page updated by Faculty of Business Administration on 12.12.2016 17:46:56