İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesinin temelini teşkil eden, en eski ve en köklü birimlerinden bir tanesi olan İşletme Fakültesi, dönemin Ticaret Nazırı (Ticaret Bakanı) Suphi Paşa tarafından, ülke içindeki ticareti yabancıların egemenliğinden çıkartmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır.

1883 yılından bugüne 134 yıl boyunca çeşitli isim ve program değişiklikleriyle neredeyse kesintisiz bir biçimde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren kurumumuz 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üçe bölünmesiyle, kurumumuz bugünkü yapısına kavuşarak ülkemizin yükseköğretim sistemi içerisindeki seçkin konumuna yerleşmiştir.

Bugün Göztepe Yerleşkesinde, üç ayrı eğitim dilinde, 4 farklı bölümde yürütülen ikili eğitim de dâhil olmak üzere 6 lisans programı ile 4000 lisans öğrencisine hizmet veren fakültemizin, 160’ın üzerinde deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürmektedir. Yılda ortalama 500 mezun veren fakültemiz, ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizi toplumumuzun yararına katkı sağlayacak şekilde donatmaktadır. Fakültemizde lisans programlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı çok sayıda doktora ve yüksek lisans programında lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Fakültemizce, öğretim elemanı ve derslik imkânı sunularak desteklenen lisansüstü programlarının tamamında 1300 civarında öğrenciye hizmet verilmektedir.

Dünya çapında önde gelen üniversiteler ile sahip olunan öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını farklı ülkelerde sürdürerek yeni bir vizyon kazanabilmektedirler. Fakültemiz, Marmara Üniversitesi’nin ERASMUS Uluslararası Öğrenci Değişim programından en verimli biçimde yararlanan birimlerinin başında gelmektedir.

Deneyimli ve üstün nitelikli akademisyen kadromuz, fakültemizin güçlü yanlarının başında gelmektedir. Fakültemizde görev yapan 160 öğretim elemanının ortaya koyduğu bilimsel yayınlar, fakültemizin; “akademik bir kurumun en az eğitim ve öğretim faaliyeti kadar önemli olan bilimsel araştırma yapma ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşma görevini” başarılı bir biçimde yerine getirmiş olduğunun bir kanıtıdır.

Akademik kurumların bilimsellik derecelerinin en önemli göstergelerinden bir tanesi hiç şüphesiz kurum bünyesinde idame ettirilen bilimsel yayınlardır. Fakültemizin periyodik yayımlanan hakemli bilimsel dergisinin başarı çıtası her geçen yıl yükselmiş ve uluslararası saygın bilimsel indekslerce taranır hale gelmiştir. Dergimiz 2009 yılı itibariyle “EBSCO”, 2011 yılı birinci sayısından itibaren de “American Economic Association” bünyesindeki “EconLit” indeksince taranan bir dergi kimliği kazanmıştır.

Sonuç itibariyle; 134 yıllık eğitim ve öğretim geleneğinin nesilden nesile aktarılarak bugünlere taşınmış değerlerini öğrencilerine aşılayan, onları yarınların iş ve yaşam koşullarına adapte eden köklü bir kurum olan fakültemiz bu değerli mirası gelecek yüzyıllara taşımayı kendisine görev bilmektedir.


Aşağıda yer alan bilgiler Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yükseköğretim Program Atlasındanelde edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere “https://yokatlas.yok.gov.tr” adresinden erişebilirsiniz.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı için İşletme ve İşletme (İ.Ö.) programlarımızın genel kontenjanlarında bir miktar azalma söz konusu olduğundan taban puanlarda artış öngörülmektedir (*).

 Lisans Programı

İşletme

İşletme (İ.Ö.)

İşletme (İngilizce)

İşletme Enformatiği (Almanca)

İşletme (Almanca)

İşletme Yönetimi (İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi - UNCW) (Ücretli)

ÖSYM Program Kodu

107210395

107230063

107210411

107210429

107210402

107211003

Puan Türü

TM-1

TM-1

TM-1

TM-1

TM-1

TM-1

Burs Türü

Ücretsiz

İÖ_Ücretli

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretli

Genel Kontenjan (2015)

210 (*)

210 (*)

95

65

55

15

Genel Kontenjan (2016)

200

200

95

65

55

15

Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı (2015)

3.867

2.934

2.123

512

715

75

İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı (2015)

731

641

533

137

114

29

İlk Yerleşme Oranı (2015)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2015 Taban Puan

313,42902

296,90097

369,42013

333,82592

334,0701

304,49888

2015 Tavan Puan

385,79621

396,50806

406,95058

390,70361

363,85583

352,57827

0.12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası (2015)

120.488

155.276

45.951

87.440

87.064

138.358

Yerleşenlerin Ortalama OBP'si (2015)

374,35972

356,99097

397,46429

385,90299

374,62895

352,18667

Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu (2015)

74,9

71,4

79,5

77,2

74,9

70,4

 
 

Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 08.03.2018 10:27:18 tarihinde güncellenmiştir.