İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Fakülte Kurulu

a- Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarandan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

b-Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

(1) Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Kurulunu oluşturan üyeler:


BAŞKAN                     : PROF. DR. NURAN CÖMERT

ÜYE                           : PROF. DR. HAKAN YILDIRIM

ÜYE                           : PROF. DR. EMİNE ÇOBANOĞLU 

ÜYE                           : PROF. DR. DİLEK ZAMANTILI NAYIR

ÜYE                           : PROF. DR. YÜCEL YILMAZ

ÜYE                           : PROF. DR. HALUK SUMER

ÜYE                           : PROF. DR. M. DENİZ BÖRÜ

ÜYE                           : PROF. DR. BERİL DURMUŞ

ÜYE                           : DOÇ. DR. AYTEN ÇETİN

ÜYE                           : DOÇ. DR. M.LEYLA YILDIZ

ÜYE                           : YRD. DOÇ. DR. ELİF ÇEKİCİ

RAPORTÖR                : FAKÜLTE SEKRETERİ SERKAN YÜREKLİ

Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 03.05.2017 16:54:25 tarihinde güncellenmiştir.