İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Staj İle İlgili İşlemler

Staj ile ilgili bilgiler

İşletme Fakültesi öğrencileri aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde, yapacakları stajların SGK prim ödemelerini (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından karşılamasını talep edebilirler.

Staj süresince öğrencinin SGK prim ödemesinin Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından karşılanması için öğrencinin:

  • Azami eğitim süresini aşmamış olması (en fazla ondört yarıyıl),
  • Stajını ders aldığı dönemler dışında yapması,
  • Eğitim süresince SGK primi ödenerek yaptığı stajların 60  günü aşmamış olması,
  • Bölüm Başkanın onay belgesi almış olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan öğrenciler Öğrenci İşlerinden  aldıkları Staj Bilgi Formu ve  Staja Başlama Beyan Formlarını İlgili Bölüm Başkanına onaylatıp staj başlangıç tarihinden yaklaşık 1 hafta önce İşletme Fakültesi Bütçe ve Mali  İşleri Birimi'ne götürerek SGK prim ödeme sürecini başlatabilirler.

Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 23.02.2017 11:03:53 tarihinde güncellenmiştir.

İşletme Fakültesi