İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Staj İle İlgili İşlemler

Staj ile ilgili bilgiler

İşletme Fakültesi öğrencileri aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde, yapacakları stajların SGK prim ödemelerini (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından karşılamasını talep edebilirler.

İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMASI HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER

 

Gönüllü Staj Uygulaması her öğrenci için başarı durumuna bakılmaksızın Haziran, Temmuz ,Ağustos Eylül aylarında yapılır. 11 Haziran itibariyle başlayıp, 7 Eylül itibariyle sona erecektir.

Staj süresi en az 15 iş günü,

En fazla 60 gün yapılır.

 

KİMLER STAJ YAPAMAZ

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

-Mezun Durumunda Olan Öğrenciler

 

İSTENİLEN BELGELER

1-Fakültemiz öğrenci işlerin bürosundan alınan Stajyer Öğrenci Bilgi Formu ve Staj Başlama Beyan Formu hazırlanır. Staj başlama Beyan Formu, Öğrenci Belgesi ile Bütçe ve Mali İşler bürosuna, Stajyer Öğrenci Bilgi Formu kurum isterse kuruma verilir.

2-Öğrenci Belgesi.

***Staja başlama tarihinden en az 10 (on) gün öncesine kadar istenilen evraklarla birlikte ilgili birime müracaat edilmesi gerekmektedir

Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 26.04.2018 11:04:21 tarihinde güncellenmiştir.

İşletme Fakültesi