Kalite Politikası

Sürdürülebilir Kalite Yönetim Sisteminin, birimlerde ve programlarda uygulanmasını,

Kalite yönetim sisteminin, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gerekleri, risk yönetimi ve iç kontrol süreçleriyle bütünleşik bir şekilde standartlara uygun olarak belgelendirilmesini,

Öğrenci, Çalışan, Öğretim elemanlarının, iç ve dış paydaşların memnuniyetini dikkate alarak hedeflere ulaşılmasını,

Öz değerlendirme ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirme ile performanslarımızı geliştirmeyi, verimliliğimizi arttırmayı benimsediğimizi,

Kurumumuzu, ulusal ve uluslararası düzeyde, Marmara Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için çabalamayı,

Çalışma Ekibimizle, yüksek teknoloji içeren, yenilikçi ve yaratıcı projelerle topluma ve çevreye saygıyı esas almayı taahhüt ederiz.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 05.05.2022 21:18:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM