Ders Programları / İçerikleri

NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB1033 Uygarlık Tarihi Zorunlu 4 0 5,00 5,00
2. HUK1051 Hukukun Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 3,00 3,00
3. IKT1051 İktisada Giriş I Zorunlu 2 0 3,00 3,00
4. MAT1053 Genel Matematik I Zorunlu 4 0 6,00 6,00
5. MUH1011 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 6,00 6,00
6. SOS1021 Sosyoloji Zorunlu 2 0 3,00 3,00
7. TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
8. YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 22 0 30,00 30,00
2. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSP1044 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 3,00 3,00
2. DB1032 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 4,00 4,00
3. IKT1052 İktisada Giriş II Zorunlu 2 0 4,00 4,00
4. ISL1034 İşletmeye Giriş Zorunlu 4 0 5,00 5,00
5. MAT1054 Genel Matematik II Zorunlu 4 0 5,00 5,00
6. MUH1012 Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 5,00 5,00
7. TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
8. YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 22 0 30,00 30,00
3. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. HUK2051 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3,00 3,00
3. IKT2053 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 4,00 4,00
4. IST2041 İstatistik Zorunlu 4 0 6,00 6,00
5. MUH2011 Envanter ve Finansal Tablolar I Zorunlu 4 0 7,00 7,00
6. MUH2043 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Zorunlu 2 0 3,00 3,00
7. YON2031 Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri Zorunlu 3 0 5,00 5,00
  Toplam 20 0 30,00 30,00
4. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. HUK2052 Ticaret Hukuku I Zorunlu 4 0 5,00 5,00
3. IKT2054 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4,00 4,00
4. MUH2012 Envanter ve Finansal Tablolar II Zorunlu 4 0 6,00 6,00
5. NKY2042 Sayısal Yöntemler I Zorunlu 4 0 6,00 6,00
6. PAZ2002 Pazarlamaya Giriş Zorunlu 2 0 3,00 3,00
7. YON2032 Yönetim Bilimi ve Teknikleri Zorunlu 3 0 4,00 4,00
  Toplam 22 0 30,00 30,00
5. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. FIN3011 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 4,00 4,00
2. HUK3035 Türk Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 3,00 3,00
3. HUK3051 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 3,00 3,00
4. IK3033 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
5. MUH3013 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 4,00 4,00
6. NKY3041 Sayısal Yöntemler II Zorunlu 3 0 4,00 4,00
7. PAZ3021 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 4,00 4,00
8. URT3023 Üretim Yönetimi I Zorunlu 3 0 4,00 4,00
  Toplam 23 0 30,00 30,00
6. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. FIN3012 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 4,00 4,00
2. HUK3024 İş Hukuku Zorunlu 3 0 4,00 4,00
3. MUH3014 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 5,00 5,00
4. PAZ3042 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
5. THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1,00 1,00
6. URT3024 Üretim Yönetimi II Zorunlu 3 0 4,00 4,00
7. YON3032 Stratejik Yönetim Zorunlu 4 0 5,00 5,00
8. ISL-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 21 2 30,00 30,00
7. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ISL-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 3 0 30,00 30,00
  Toplam 3 0 30,00 30,00
8. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ISL-S7..12 Seçimlik Ders - 7..12 Seçmeli 3 0 30,00 30,00
  Toplam 3 0 30,00 30,00
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
2. YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
3. YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 6 0 6,00 6,00
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
2. YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
3. YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 6 0 6,00 6,00
6. Dönem > ISL-US Üniversite Seçimlik Ders
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. NKY3042 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 4 0 6,00 6,00
7. Dönem > ISL-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. CEKO4013 Çalışma ve Endüstri İlişkileri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
2. CEKO4026 Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5,00 5,00
3. DB4001 Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 5,00 5,00
4. DB4015 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5,00 5,00
5. FIN4007 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
6. FIN4009 Firma Değerlemesi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
7. FIN4011 Finansal Pazarlar ve Menkul Kıymetler Seçmeli 3 0 5,00 5,00
8. FIN4013 Yatırım Yönetimi ve Proje Değerlemesi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
9. HUK4051 Anayasa Hukuku Seçmeli 3 0 5,00 5,00
10. HUK4053 Sermaye Piyasası Hukuku Seçmeli 3 0 5,00 5,00
11. IK4001 İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
12. IK4027 İnsan Kaynaklarında Liderlik Seçmeli 3 0 5,00 5,00
13. IKT4061 Uluslararası İktisat I Seçmeli 3 0 5,00 5,00
14. IKT4071 İktisat Politikası Seçmeli 3 0 5,00 5,00
15. IKT4073 Para Politikası Seçmeli 3 0 5,00 5,00
16. ISL4001 İşletmecilik Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
17. ISL4007 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
18. ISL4009 İşletme ve Toplum Seçmeli 3 0 5,00 5,00
19. ISL4011 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Seçmeli 3 0 5,00 5,00
20. ISL4013 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 5,00 5,00
21. ISL4027 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 5,00 5,00
22. MLY4037 Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
23. MUH4001 Muhasebe Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
24. MUH4003 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
25. MUH4017 Muhasebe Hukuk İlişkileri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
26. MUH4019 Muhasebe Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
27. MUH4021 Türkiye Muhasebe Standartları I Seçmeli 3 0 5,00 5,00
28. MUH4023 Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Seçmeli 3 0 5,00 5,00
29. MUH4025 Finansal Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 5,00 5,00
30. PAZ4001 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 0 5,00 5,00
31. PAZ4003 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
32. PAZ4005 Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
33. PAZ4007 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
34. PAZ4011 Elektronik Pazarlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
35. PAZ4015 Kişisel Satış Teknikleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
36. PAZ4017 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 5,00 5,00
37. PAZ4021 Pazarlama Etiği Seçmeli 3 0 5,00 5,00
38. URT4009 Dağıtım Kanalları ve Lojistik Seçmeli 3 0 5,00 5,00
39. URT4017 Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 5,00 5,00
40. URT4021 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler I Seçmeli 3 0 5,00 5,00
41. URT4027 Bilgisayarlı Üretim Planlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
42. YON4005 Örgüt Tasarımı Seçmeli 3 0 5,00 5,00
  Toplam 126 0 210,00 210,00
8. Dönem > ISL-S7..12 Seçimlik Ders - 7..12
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB4004 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
2. DB4014 Örgütsel İletişim Seçmeli 3 0 5,00 5,00
3. DTC4002 İhracat Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
4. FIN4020 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 5,00 5,00
5. FIN4028 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 5,00 5,00
6. IK4002 İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Seçmeli 3 0 5,00 5,00
7. IK4004 İnsan Kaynakları ve Perpektifinden Liderlik Çalışmaları Seçmeli 3 0 5,00 5,00
8. IK4006 Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
9. IKT4062 Uluslararası İktisat II Seçmeli 3 0 5,00 5,00
10. ISL4002 Koç İşletmecilik Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
11. ISL4004 Sabancı İşletmecilik Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
12. ISL4020 İş Dünyası Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
13. ISL4026 Türk İş Sistemi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
14. MLY4012 Kamu Kesimi Ekonomisi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
15. MUH4002 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
16. MUH4008 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
17. MUH4010 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
18. MUH4012 Sektörel Muhasebe Seçmeli 3 0 5,00 5,00
19. MUH4014 Muhasebe Meslek Hukuku Seçmeli 3 0 5,00 5,00
20. MUH4016 Muhasebe Denetimi Uygulamaları Seçmeli 3 0 5,00 5,00
21. MUH4018 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu Seçmeli 3 0 5,00 5,00
22. MUH4022 Türkiye Muhasebe Standartları II Seçmeli 3 0 5,00 5,00
23. MUH4024 İç Denetim Seçmeli 3 0 5,00 5,00
24. NKY4002 Yönetimde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
25. NKY4004 Nicel Karar Yöntemleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
26. PAZ4004 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
27. PAZ4006 Reklamcılık Seçmeli 3 0 5,00 5,00
28. PAZ4008 Makro Pazarlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
29. PAZ4010 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5,00 5,00
30. PAZ4014 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5,00 5,00
31. PAZ4016 Pazarlama Halkla İlişkileri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
32. PAZ4020 Pazarlama Yönetimi Seminerleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
33. PAZ4022 Moda Pazarlaması Seçmeli 3 0 5,00 5,00
34. PAZ4024 Tarımsal Pazarlama Seçmeli 3 0 5,00 5,00
35. URT4002 Proje Yönetim İlkeleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
36. URT4012 İşletmelerde Simülasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
37. URT4022 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler II Seçmeli 3 0 5,00 5,00
38. URT4024 Yalın Düşünce Sistemleri Seçmeli 3 0 5,00 5,00
39. URT4026 Sürdürülebilir Üretim Seçmeli 3 0 5,00 5,00
40. URT4028 Üretim Kontrol Seçmeli 3 0 5,00 5,00
41. YON4004 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
42. YON4010 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
43. YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
44. YON4016 Kurumsal İmaj Seçmeli 3 0 5,00 5,00
45. YON4018 Değer Yönetimi Seçmeli 3 0 5,00 5,00
  Toplam 135 0 225,00 225,00


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 14.11.2018 17:50:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM