“Suistimal Farkındalık Seminerleri – Üniversite Buluşmaları” etkinlik serisinin ilki 18 Aralık 2015 tarihinde ACFE Türkiye ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi işbirliği ile Marmara Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

"Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri İle Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri” başlıklı panele ACFE Türkiye’den Fikret Sebilcioğlu, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nejat Bozkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Dr. Erhan Akgün, TAV Havalimanları Holding’ten Altuğ Koraltan ve Hergüner Bilgen Özeke Hukuk Bürosu’ndan Kayra Üçer panelist olarak katıldı. Panelin açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert ve ACFE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yılmaz yaptı.

Bilindiği üzere Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)’nin 2014 yılı küresel suistimal çalışması, bir şirketin her yıl gelirinin %5’ini suistimal nedeniyle kaybettiğini ve bu verinin 2013 dünya gayri safi hasılası ile karşılaştırıldığında, suistimale bağlı olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolarlık küresel bir kaybın olduğunu göstermektedir. 21. yüzyılın en önemli ekonomik suçlarından biri olan çalışan suistimalleri (hileli finansal tablolar, şirket varlıklarının kötüye kullanılması ve yolsuzluklar), iş ortamlarını tehdit etmeye devam etmektedir. Siemens, GlaxoSmithKline, Petrobras ve güncel olarak FIFA ve Volkswagen’de yaşanan yolsuzluk skandalları bu ekonomik suçun boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Panelde, çalışan suistimallerinin şirketler üzerindeki maddi ve maddi olmayan etkileri irdelenmiş, bu ekonomik suçlar ile nasıl mücadele edileceğine ilişkin çözüm önerileri kurumsal yönetim, iç ve dış denetim, etik ve uyum kavramları perspektiflerinden değerlendirilmiştir.

HIZLI ERİŞİM