"Break The Pattern: The Science of Value Creations"

Seminar: Prof. Ahmad Rahman Songip from Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. December 23, 2015.

Prof. Ahmad Rahman Songip

Prof. Ahmad Rahman Songip

Prof. Ahmad Rahman Songip

Prof. Ahmad Rahman Songip

QUICK MENU