İşletme Fakültesi

SINAVLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Hastalık hali MADDE 4 – (1) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı ve üzerinde saat belirtilen bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

(3) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Sağlıkla ilgili mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, üzerinde saat belirtilen rapor süresince herhangi bir sınava giremez. Ancak raporun alındığı saatten önce girilen sınavlar geçerli kabul edilir; girilmemiş olan sınavlar için mazeret hakkı doğmaz

Sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık raporlarında saat yazılması gerekmektedir.

Fakültemiz öğrencilerinin sınav öncesi ve sınavlar esnasında ders çalışmasının sağlanabilmesi için tahsis edilen mekanlara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

  A-BLOK

AZ07 Derslik

A104 Derslik

A201 Derslik

Bodrum Kat Kütüphane

AB02 Okuma Salonu

B-BLOK

BZ04 Derslik

C-BLOK

C102 Okuma Salonu

C202 Okuma Saloonu

 


AÖF Yüzyüze Öğretim Dersleri kapsamında 26 Mart Pazar günü "İstatistik 2" ve "Matematik 2" dersleri öğretim üyemizin rahatsızlığından dolayı yapılamayacaktır. Bu derslerin telafisi hakkında duyuru daha sonra yapılacaktır.


Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×