Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keleş'in projesi, 2019 yılında, Sosyal Bilimler alanında en başarılı proje seçildi!

Marmara Üniversitesi "2019 Akademik Yayın ve Proje Ödülleri"ne, Sağlık Bilimleri alanında 15 yayın, Temel Bilimler alanında 3 yayın ve 2 proje, Mühendislik alanında 10 yayın ve 1 proje, Sosyal Bilimler alanında 6 yayın ve 2 proje, Beşeri Bilimler alanında 2 yayın, Spor Bilimleri alanında 1 yayın olmak üzere toplam 37 bilimsel yayın ve 5 proje başvurusu gerçekleşti.

Jüri Sosyal Bilimler alanında fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keleş'in "Reklam İçeriği ve Viral Başarının Finansal Performans Üzerine Etkileri" isimli projesini 2019'un en başarılı projesi seçmiştir.

Bu projenin ana amacı, reklam içeriğinin viral başarı aracılığıyla firma değerine etkisinin ortaya konmasıdır. Bunun için içerik analizi yöntemi ile başarılı viral reklamların boyutları tespit edilmiş, olay çalışması yöntemi ile ilgili reklamların yayınlanmasının finansal performans üzerindeki etkileri test edilmiş, otomatik doğrusal programlama ile hangi boyutların viral başarı ve finansal performans değişkenlerini tahmin ettiği ortaya konmuş ve regresyon analizleri ile bu tahmin edicilerin etki yönü ve gücü elde edilmiştir. Bu boyutları ile bu proje, disiplinler arası bir çalışma olup, daha önce araştırılmamış reklam içeriği-viral başarı-firma değeri ilişkisini irdelemiş bu şekilde literatürdeki boşluğu gidermeye dönük bulgular ortaya koymuş ve hem pazarlama hem de finans alanına katkı sağlamıştır. Ayrıca proje sonuçları, hem viral başarı elde edebilecek hem de finansal performansa katkı sağlama potansiyeline sahip reklam içeriklerini açıklamaya yönelik olarak sunulmuştur. Projede sunulan sonuçlar, olumlu imaj ve farkındalık oluşturabilecek ve finansal performansı arttıracak reklam içeriğine ilişkin strateji geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu nedenle ilgili sonuçların, uluslararası alanda faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen Türk şirketlerine yol gösterebilecek niteliktedir. Aynı zamanda bu araştırmanın sonuçlarının kullanımı ülke tanıtımı, turizm gibi alanlar için de uyarlanması mümkündür.

Emrah hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz!


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 27.10.2023 18:52:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM