Fakülte Kurulu

a- Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarandan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

b-Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

(1) Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Kurulunu oluşturan üyeler:

 

BAŞKAN                     : PROF. DR. NURAN CÖMERT

ÜYE                           : PROF. DR. HAKAN YILDIRIM

ÜYE                           : PROF. DR. MERT ERER

ÜYE                           : PROF. DR. M. DENİZ BÖRÜ

ÜYE                           : PROF. DR. BERİL DURMUŞ

ÜYE                           : PROF. DR. SİNAN ASLAN

ÜYE                           : DOÇ. DR. FERRAH TÜRKOĞLU

ÜYE                           : DOÇ. DR. M.LEYLA YILDIZ

ÜYE                           : DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN EKİZLER

RAPORTÖR                : FAKÜLTE SEKRETERİ SERKAN YÜREKLİ


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 08.11.2019 16:33:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM