Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesinin temelini teşkil eden, en eski ve en köklü birimlerinden bir tanesi olan İşletme Fakültesi, dönemin Ticaret Nazırı (Ticaret Bakanı) Suphi Paşa tarafından, ülke içindeki ticareti yabancıların egemenliğinden çıkartmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır.

1883 yılından bugüne 136 yıl boyunca çeşitli isim ve program değişiklikleriyle neredeyse kesintisiz bir biçimde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren kurumumuz 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üçe bölünmesiyle, kurumumuz bugünkü yapısına kavuşarak ülkemizin yükseköğretim sistemi içerisindeki seçkin konumuna yerleşmiştir.

Bugün Göztepe Yerleşkesinde, üç ayrı eğitim dilinde, 2 farklı bölümde yürütülen, ikili eğitim de dâhil olmak üzere 6 lisans programı ile 4000 lisans öğrencisine hizmet veren fakültemizin, 150’nin üzerinde deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürmektedir. Yılda ortalama 500 mezun veren fakültemiz, ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizi toplumumuzun yararına katkı sağlayacak şekilde donatmaktadır. Fakültemizde lisans programlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı çok sayıda doktora ve yüksek lisans programında lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Fakültemizce, öğretim elemanı ve derslik imkânı sunularak desteklenen lisansüstü programlarının tamamında 1300 civarında öğrenciye hizmet verilmektedir.

Dünya çapında önde gelen üniversiteler ile sahip olunan öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını farklı ülkelerde sürdürerek yeni bir vizyon kazanabilmektedirler. Fakültemiz, Marmara Üniversitesi’nin ERASMUS Uluslararası Öğrenci Değişim programından en verimli biçimde yararlanan birimlerinin başında gelmektedir.

Deneyimli ve üstün nitelikli akademisyen kadromuz, fakültemizin güçlü yanlarının başında gelmektedir. Fakültemizde görev yapan 160 öğretim elemanının ortaya koyduğu bilimsel yayınlar, fakültemizin; “akademik bir kurumun en az eğitim ve öğretim faaliyeti kadar önemli olan bilimsel araştırma yapma ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşma görevini” başarılı bir biçimde yerine getirmiş olduğunun bir kanıtıdır.

Akademik kurumların bilimsellik derecelerinin en önemli göstergelerinden bir tanesi hiç şüphesiz kurum bünyesinde idame ettirilen bilimsel yayınlardır. Fakültemizin periyodik yayımlanan hakemli bilimsel dergisinin başarı çıtası her geçen yıl yükselmiş ve uluslararası saygın bilimsel indekslerce taranır hale gelmiştir. Dergimiz 2009 yılı itibariyle “EBSCO”, 2011 yılı birinci sayısından itibaren de “American Economic Association” bünyesindeki “EconLit” indeksince taranan bir dergi kimliği kazanmıştır.

Sonuç itibariyle; 136 yıllık eğitim ve öğretim geleneğinin nesilden nesile aktarılarak bugünlere taşınmış değerlerini öğrencilerine aşılayan, onları yarınların iş ve yaşam koşullarına adapte eden köklü bir kurum olan fakültemiz bu değerli mirası gelecek yüzyıllara taşımayı kendisine görev bilmektedir.


Aşağıda yer alan bilgiler Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yükseköğretim Program Atlasından elde edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere “https://yokatlas.yok.gov.tr” adresinden erişebilirsiniz.

  İşletme İşletme
(İkinci Öğretim)
İşletme
(İngilizce)
İşletme Yönetimi(İngilizce) UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi(UNCW)(Ücretli) İşletme
(Almanca)
İşletme Enformatiği (Almanca)
ÖSYM Program Kodu 107210395 107230063 107210411 107211003 107210402 107210429
Üniversite Türü Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet
Üniversite Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi
Fakülte / Yüksekokul İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi
Puan Türü TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1
Burs Türü Ücretsiz İÖ-Ücretli Ücretsiz Ücretli Ücretsiz Ücretsiz
Genel Kontenjan 200 200 95 15 60 65
Okul Birincisi Kontenjanı 5 5 3 --- 2 2
Toplam Kontenjan 205 205 98 15 62 67
Genel Kontenjana Yerleşen 200 204 95 15 62 66
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen 5 1 3 --- --- 1
Toplam Yerleşen 205 205 98 15 62 67
İlk Yerleşme Oranı 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2017 Taban Puan* 316,16575 300,7386 378,30026 318,42514 339,22697 335,1096
2017 Tavan Puan* 352,59691 349,74972 432,73691 366,33184 376,37812 406,04628
0.12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası 135.352 165.889 51.215 131.295 97.912 104.135
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si 385,9015 373,68505 409,26947 381,72333 400,11613 398,94848
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu 77,2 74,7 81,9 76,3 80 79,8

 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 31.01.2020 12:35:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM