Staj İle İlgili İşlemler

Değerli Öğrencilerimiz,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin(Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj seferberliği kapsamındakiler dahil)  iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. 

(Eğitim süreleri ve konuları MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat)

Staj Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almak için

Staj Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Yapacağınız staj türüne uygun başvuru formunu kullanmanız gerekmektedir. Hatalı başvuruların SGK işe başlangıcı yapılmayacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU FORMU


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 22.10.2023 01:45:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM