Staj İle İlgili İşlemler

Değerli Öğrencilerimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi isteğe bağlı staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin yüz yüze iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. 

İlk grup eğitimi 17/05/2019, ikinci grup 24 Mayıs 2019 , üçüncü grup ise 28/06/2019 tarihinde  tamamlanmıştır.

Katılımcıların belgeleri yarıyılsonu sınav haftasında öğrenci işlerinden verilmektedir.

28/06/2019 tarihli eğitimin sonuçları dekanlığımıza iletilmiştir.

  

Staj ile ilgili bilgiler

İşletme Fakültesi öğrencileri aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde, yapacakları stajların SGK prim ödemelerini (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından karşılamasını talep edebilirler.

İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMASI HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER

 

Gönüllü Staj Uygulaması başarı durumuna bakılmaksızın Haziran, Temmuz ,Ağustos Eylül aylarında yapılır. İsteğe bağlı staj yapılabilecek tarih aralığı 24.06.2019 Pazartesi itibariyle başlayıp, 20 Eylül 2019 Cuma itibariyle sona erecektir.

Staj süresi en az 15 günü,En fazla 60 gün yapılır.

 

KİMLER STAJ YAPAMAZ

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

-Bahar dönemi itibari ile mezun durumunda olan öğrenciler

 

İSTENİLEN BELGELER

1-Fakültemiz öğrenci işlerin bürosundan alınan Stajyer Öğrenci Bilgi Formu ve Staj Başlama Beyan Formu hazırlanır. Staj başlama Beyan Formu, Öğrenci Belgesi ile Bütçe ve Mali İşler bürosuna, Stajyer Öğrenci Bilgi Formu kurum isterse kuruma verilir.

2-Öğrenci Belgesi.

3-İş güvenliği ve Sağlığı Eğitimi Katılım Belgesi

***Staja başlama tarihinden en az 10 (on) gün öncesine kadar istenilen evraklarla birlikte ilgili birime müracaat edilmesi gerekmektedir.

 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 05.07.2019 09:14:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM