Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Paydaşları ile güçlü ilişkilere sahip, girişimci ve yenilikçi, çok dilli eğitim veren, araştırmacı, sorgulayıcı, teknolojiyi kullanabilen ve sektörde tercih edilen bireyler yetiştiren bir fakülte olmak.


Vizyonumuz

İşletmecilik ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında; akredite olmuş, ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında önde gelen bir fakülte olmak.


Değerlerimiz


Değerlerimiz (Tabi olduğumuz etik çerçeveler ve düzenlemelerle uyumlu)

1. Akademik değer ve özgürlüklere sahip çıkan,
2. Bilimsel düşünceye ve bütünsel bakış açısına sahip,
3. Atatürk ilkelerine bağlı,
4. Etik değerlere bağlı,
5. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
6. Öğrenci odaklı,
7. Yönetim sürecinde şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı,
8. Sürdürülebilirlik bilinci ile hareket eden.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 24.10.2023 11:26:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM