Yönetim Kurulu

a-Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu,dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur-

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır-

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler-

b-Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler:

 

BAŞKAN                  :PROF. DR. NURAN CÖMERT - Dekan -   nurancomert [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    :PROF. DR. M. DENİZ BÖRÜ                 denizboru [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    :PROF. DR. BERİL DURMUŞ                  beril [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    : PROF. DR. SİNAN ASLAN                   saslan [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    :DOÇ. DR. FERAH TÜRKOĞLU              ferah.turkoglu [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    :DOÇ. DR. M.LEYLA YILDIZ                  mlyildiz [at] marmara.edu.tr 

ÜYE                    :DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN EKİZLER    hekizler [at] marmara.edu.tr 

RAPORTÖR         :FAKÜLTE SEKRETERİ SERKAN YÜREKLİ   syurekli [at] marmara.edu.tr 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 08.11.2019 16:35:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM