Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

a-Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b-Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler:

 

BAŞKAN PROF. DR. HAKAN YILDIRIM - Dekan
ÜYE PROF. DR. BURAK ARZOVA
ÜYE PROF. DR. FATMA PAMUKÇU
ÜYE PROF. DR. ŞAKİR ERDEM
ÜYE DOÇ. DR. NURETTİN OZAN BAKIR
ÜYE DOÇ. DR. GÜL ESER 
ÜYE DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE MERAL DÜLGER TAŞKIN
ÜYE ARŞ. GÖR. GİZEM EDA GÜLÖZ
RAPORTÖR FAKÜLTE SEKRETERİ SERKAN YÜREKLİ

 

 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 23.11.2023 10:06:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM