YAYIN POLİTİKASI

 

1)     Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi ve basılı olarak yayınlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, işletme alanında niceliksel ya da niteliksel özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır.  İngilizce, Almanca ve Türkçe makaleler kabul edilmektedir.

2)     Dergiye gönderilen tüm makaleler öncelikle intihal programında taranmaktadır. Benzerlik oranı %30’in üzerinde olan çalışmalar hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan otomatik olarak reddedilecektir. Makalesi ret edilen yazar/yazarlar isterlerse eğer benzerlik oranını düşürüp makalelerini tekrar dergimize gönderebilirler. (Dergimiz Turnitin intihal programını kullanmaktadır).

3)     Dergiye gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarının ve gönderim sürecinin derginin koşullarına uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlara uymayan çalışmalar editoryal redde tabidir. 

4)     Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere makalenin alanı ile ilgili uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birisinin olumlu, birisinin olumsuz gelmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin vereceği rapor doğrultusunda makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

5)     Dergide makalesi yayımlanan bir yazar/yazarlar, aynı yıl içerisinde yayımlanması talebi ile yeni bir makale başvuru yapamaz. Yazarın ikinci bir makalesinin yayımlanabilmesi için en az bir yıl geçmesi gereklidir.

6)     Dergiye gönderilen makalelerin aynı anda bir başka derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde daha önceden yayıma kabul edilmemiş veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk makalenin yazar/yazarlarına aittir. Editör kurulunun böyle bir tespiti durumunda, makale dergimiz tarafından anında reddedilecektir.

7)     Makaledeki tüm görüşler yazar/yazarlara aittir ve dergimizin bu konuda herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Makalenin içeriği tüm yazarlar tarafından okunmuş ve onaylanmıştır.

8)     Yayım aşamasında editör kurulu makalenin yayıma uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

9)     Makalenin yayımlanması halinde yazar/yazarlar hiç bir hak talep edemezler. (Telif bedeli vb. ödemeler)

10) Dergimize makale gönderen yazar/yazarlar yukarıda yazan tüm maddeleri kabul etmiştir.

 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 01.07.2019 11:42:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM