Değerli Okuyucu,

Dergimiz bu sayısı ile “Journal of Research in Business” adı altında okuyucusu ile buluşuyor. Yayın hayatına Haziran 2016’dan beri Marmara Business Review olarak devam eden dergimiz, işletme yazınına akademik, kaliteli ve etik çerçeve içinde değerli çalışmalar kazandırmak amacını bundan sonra “Journal of Research in Business” adıyla sürdürecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin hakemli dergisi olan Marmara Business Review kısa süreli yayın hayatında okuyucu, hakem, araştırmacı ve bilim kurulunun değerli desteği ile dört sayı çıkardı. Bu dönem içinde Ulrichs’de taranmaya başladı. 2018 Haziran sayısı itibari ile Journal of Research in Business, Marmara Business Review’nun misyonunu devralarak uluslararası hakemli bir dergi olarak yayınlanacak. Bu değişimi yaparkenki temel amacımız dergimizin uluslararası endekslerde taranabilirliğini arttırmak ve daha kolay ulaşılabilmesini sağlamaktır.

Özgür, etik ve kaliteli akademik çalışmaları okurlarımıza ulaştırmak olan temel amacımızdan ödün vermeksizin yaptığımız bu değişimle dergimizin uluslararası araştırmacılar, yazarlar ve okuyucular açısından ulaşılabirliğini arttırmak hedefindeyiz. Journal of Research in Business yayın hayatına başlarken Ulrichs’de taranmaya devam edecek. Bilgi paylaşımının ve aynı zamanda bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde yazına katkı sağlayacak düzeyde akademik çalışmaların özenli bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek hedef kitlesi ile buluşması, bilimselliğin korunması, yeni ufukların, tartışma ve iletişim kanallarının açılması, bu bilimsel atmosferin akademisyenlere, uygulamacılara ve politika belirleyicilere katkı sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda; Journal of Research in Business, kaliteden ödün vermeksizin güncel konuları ve araştırmaları yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında okurlarına sunarak hem ulusal hem de uluslararası yazına katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde yayınları okurlarına sunan dergimiz; hukuk, pazarlama, üretim yönetimi, organizasyon, yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, sayısal yöntemler, bilgi sistemleri, küreselleşme, stratejik yönetim, tedarik zinciri, liderlik, girişimcilik, inovasyon gibi birçok alanda işletme yazınının farklı konularına yer vermeyi amaçlanmaktadır. Kavramsal-derleme çalış malar, ikincil veri analizleri, modelleme çalışmaları, nitel ve nicel araştırmaların değerlendirme sü recine alınmaktadır. Ayrıca işletme yazınına katkı sağlayacak sosyoloji, psikololoji, ekonomi, antropoloji, istatistik, matematik gibi farklı disiplinlerden gelecek çalışmaların dergide yer alması çok disiplinli bilimsel gelişimi de beraberinde getirerek özgür bir tartışma ortamı sunacaktır. Bu sayı ile birlikte değer yaratmayı hedefleyen ve yakın bir gelecekte uluslararası endekslerde taranan saygın bir dergi olma amacıyla yola çıkmış bulunan Journal of Research in Business, akademisyenler ve uygulamacılardan çalışmaları ile katılımlarını beklemektedir.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 14.11.2018 21:34:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM