Eğitim - Öğretim Rehberi

Eğitim - Öğretim Rehberi

Değerli öğrencilerimiz sizlere bazı ön bilgiler aktarmak istiyoruz. Konularla ilgili detaylı bilgilere hem Fakültemiz (http://isletme.marmara.edu.tr/) hem de Üniversitemiz (www.marmara.edu.tr) internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Bölümünüz tarafından her yarıyıl başındaki kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinizde size yardımcı olacak, eğitim sürecinizde karşılaşacağınız sorunları çözmede, kariyer planlamanızda yol gösterebilecek bir danışman öğretim görevlisi atanacaktır. Danışmanızı yarıyıl başında Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebileceksiniz.

Bilgi Yönetim Sistemine gireceğiniz iletişim bilgilerinizin doğru olmasına dikkat ediniz. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda sistemde mutlaka güncelleyiniz.

Öğrenci kimlik ve pasolarınızı kayıt sürecini takiben teslim alabilirsiniz. Teslim sürecinde sorun yaşarsanız bölümlerinizde öğrenci işleri birimine uğrayarak bilgi edinebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatınız boyunca, üniversitemiz senatosunca belirlenen ve resmen yayımlanan yönetmeliklere (http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat) tabî olacaksınız.

Üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilir. Sınamalı öğrenciler ilgili yarıyıl derslerini almayıp, önceki yarıyıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler. Bu ve diğer önemli noktalar için öğrenci mevzuatını mutlaka okumanızı öneririz.

Eğitiminiz süresince derslerinizin yanında, düzenlenecek olan konferans–panel–sempozyumlara ve üniversite bünyesindeki diğer sosyal etkinliklere katılmanızı tavsiye ederiz. Bu tür aktivitelerin kişisel gelişiminizde etkili olacağını unutmayınız.

Fakültemize doğrudan bağlı olan iki büyük Öğrenci Kulübü (Denetim Kulübü ve İşletmecilik Kulübü) bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı olup, faaliyet alanı tüm üniversiteyi kapsayan ve fiili olarak Fakültemiz öğrencileri tarafından yönetilen altı farklı Öğrenci Kulübü mevcuttur. Bu Kulüplere üye olmanız ve faaliyetlerinde aktif olarak yer almanız Fakültemizin gelişimi açısından önem taşımaktadır

Uluslararası deneyim kazanmak için ERASMUS Programı imkânlarından mutlaka yararlanmanızı öneririz. Yüksek Öğretim Kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan ERASMUS Programları kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Fakültemize bağlı bölümlerde, farklı ülke üniversiteleriyle öğrenci değişimini sağlayan 60'ın üzerinde Erasmus Anlaşması bulunmaktadır. Bu imkânlar hakkında detaylı bilgileri Bölümlerinizde Erasmus Koordinatörlerinizden alabilirsiniz.

Üniversitemiz ve fakültemizle bağlarınızın sağlam olarak kurulabilmesinde Mezunlar Derneğimizin rolü çok büyüktür. Köklü bir geçmişe sahip derneğimiz mezunlarımız ile mevcut öğrencilerimiz arasındaki en önemli temas noktasıdır. Burs, staj, eğitim destek hizmetlerinin sunulduğu İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneğimizin (http://www.yuksekticaretli.org/) web sitesine şimdiden üye olunuz.

Üniversiteye dair genel duyurular, ders seçim süreci, haftalık ders programları, sınav programları vb. ilanlar için üniversite – fakülte resmî sitesindeki veya bölüm panolarındaki resmî duyuruları dikkate alınız.

Oryantasyon Günleri'nde yapılan sunuma ulaşmak için tıklayınız.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 22.10.2023 01:32:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM