Kalite

Birim Kalite Komisyonu'nun temel amacı sürdürülebilir kalite yönetim sisteminin, birimlerde ve programlarda uygulanmasını sağlamaktır.

Kalite Politikası

  • Sürdürülebilir kalite yönetim sisteminin, birimlerde ve programlarda uygulanmasını,
  • Kalite yönetim sisteminin, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gerekleri, risk yönetimi ve iç kontrol süreçleriyle bütünleşik bir şekilde standartlara uygun olarak belgelendirilmesini,
  • Öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarının, iç ve dış paydaşların memnuniyetini dikkate alarak hedeflere ulaşılmasını,
  • Öz değerlendirme ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirme ile performanslarımızı geliştirmeyi, verimliliğimizi arttırmayı benimsediğimizi,
  • Kurumumuzu, ulusal ve uluslararası düzeyde, Marmara Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için çabalamayı,
  • Çalışma ekibimizle, yüksek teknoloji içeren, yenilikçi ve yaratıcı projelerle topluma ve çevreye saygıyı esas almayı taahhüt ederiz.

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Beril DURMUŞ
Arş. Gör. Damla KARAKÖY ÇAKAREL


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 24.10.2023 11:44:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM