Ders İçerikleri ve Müfredatlar

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ders İçerikleri

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin (e) bendi; "Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir." hükmü amirdir.

Fakültemiz müfredatlarında yapılan değişiklikler henüz meobs.marmara.edu.tr adresinde güncellenemediğinden programlarımıza ait ders içerikleri aşağıda sunulmuştur.

İşletme (Türkçe) 1. Sınıf İşletme (Türkçe) 2. Sınıf İşletme (Türkçe) 3. ve 4. Sınıf
İşletme (İngilizce) 1. Sınıf İşletme (İngilizce) 2. Sınıf İşletme (İngilizce) 3. ve 4. Sınıf
İşletme (Almanca) 1. Sınıf İşletme (Almanca) 2. Sınıf İşletme (Almanca) 3. ve 4. Sınıf
Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)  


Programlarımıza ait müfredatlara aşağıda yer verilmiştir.

İşletme (Türkçe)

İşletme (İÖ)

İşletme (Almanca)

İşletme (İngilizce)

İşletme - YANDAL (Türkçe, Almanca, İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri - YANDAL (Almanca, İngilizce)


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 09.01.2024 09:37:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM