Yönetim Kurulu

a-Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu,dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur-

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır-

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler-

b-Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler:

 

BAŞKAN PROF. DR. HAKAN YILDIRIM - Dekan hakany68 [at] marmara.edu.tr
ÜYE PROF. DR. SİNAN ASLAN - Senato Üyesi saslan [at] marmara.edu.tr
ÜYE PROF. DR. M. DENİZ BÖRÜ denizboru [at] marmara.edu.tr
ÜYE PROF. DR. FATMA PAMUKÇU fpamukcu [at] marmara.edu.tr
ÜYE DOÇ. DR. CEYDA AYSUNA TÜRKYILMAZ caysuna [at] marmara.edu.tr
ÜYE DOÇ. DR. GÜL ESER  guleser [at] marmara.edu.tr
ÜYE DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE MERAL DÜLGER TAŞKIN meral.dulger [at] marmara.edu.tr
RAPORTÖR FAKÜLTE SEKRETERİ SERKAN YÜREKLİ syurekli [at] marmara.edu.tr

 

 


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 01.07.2022 09:25:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM