Staj İle İlgili İşlemler

Değerli Öğrencilerimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi isteğe bağlı staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin(Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj seferberliği kapsamındakiler dahil)  iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir.  (Eğitim süreleri ve konuları MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) a) Aztehlikeli işyerleri için en az sekiz saat)

*/Kamu kurumlarındaki stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında bir akademik yıl içerisinde en fazla bir kurumda staj yapılabilir.

* İsteğe bağlı staj uygulaması yaz dönemi ile sınırlı olduğundan, “Staj Bitiş Tarihi en geç 23 Eylül 2022 tarihi veya öncesindeki bir tarih olması gerekmektedir.

** Öğrencinin toplam staj süresi, lisans öğreniminin tamamında 60 takvim gününü geçemez.

 

KİMLER İSTEĞE BAĞLI STAJ YAPAMAZ

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

-Bahar dönemi itibari ile mezun durumunda olan öğrenciler

-Lisans öğreniminin tamamında 60 takvim gününü staj hakkını dolduran öğrenciler

- Sosyal Güvenlik Kurumuna (4-A) -(4-B) -(4-C) tabi olarak çalışanlar

 

 İsteğe bağlı staj yapmak isteyen ve aşağıdaki formu eksiksiz dolduran öğrencilerimiz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. Maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca  isteğe bağlı staj olarak yapacağı döneme ilişkin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeneceğine dair yazımızı indirmek için tıklayınız

Formu eksiksiz tamamlayan öğrencilerimizin staj başlangıç tarihinden önce işe giriş belgelerini www.turkiye.gov.tr adresinden (4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi)alıp işeyelerine verebilirler.

İşverenlerin dikkatine

* SGK işe giriş belgelerini kurumunuza teslim etmeyen öğrenciyi stajer olarak işe başlatmayınız.

 

Açıklamalar (Form açıklamaların altında yer almaktadır)

1-Staj Başlama Tarihi (gg.aa.yyyy-formatında olmalı)  

*SGK giriş tarihiniz olacağından  formu  doldurduğunuz tarihten ez az iki gün sonraki bir tarih olmalıdır.

2-Staj Bitiş Tarihi(gg.aa.yyyy-formatında olmalı)            

*Belirtiğiniz tarihten önce Stajınız sonlanacak olursa isletmefakültesi.sekreter@marmara.edu.tr adresine durumu bildiriniz                

3-Genel Sağlık Sigortası              

Annesi veya Babası üzerinden sağlık yardımı alanlar-VAR

Üniversitemiz üzerinden sağlık yardımı alanlar, Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için -YOK-

4-T.C. Kimlik No

*11 haneden oluşan TC kimlik numaranızın doğru girildiğine emin olunuz

Adınız( BYS'de kayıtlı haliyle, kısaltma yapmadan yazınız)                       

Soyadınız (BYS'de kayıtlı haliyle, kısaltma yapmadan yazınız)                                

6-Öğrenci No      

9 haneden oluşan Öğrenci numaranızı başında harf olmadan doğru girildiğine emin olunuz

7-Staj Yapılacak İşyerinin Adı      

8-Staj Yapılacak İşyerinin Faaliyet Alanı                    

9-Staj Yapılacak İşyerinin Telefon No 

10-Staj Yapılacak İşyeri Yetkilisinin Adı Soyadı                    

11-Staj Yapılacak İşyeri Yetkilisinin E-Posta Adresi                            

12-İşyeri Staj Kabul Formu (indir)

* indirdiğiniz formun gerekli alanları doldurup çıktısını işyeri yetkilisine imzalatıp aşağıdaki forma yükleyiniz

13-Staj Beyan Formu (indir)     

* indirdiğiniz formun gerekli alanları doldurup çıktısını şahsen imzalayıp aşağıdaki forma yükleyiniz

14- E-devlet Müstehaklık Sorgulama ekranından (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminden) alınacak yazı   

www.turkiye.gov.tr adresinden alın yazının pdf formatında yükleyiniz

LÜTFEN DİKKAT: (12)+(13)+(14) numaraları ile belirtilen 3 adet formu tek bir PDF haline getirip aşağıdaki forma yüklemeniz gerekmektedir.

Sık Sorulan Soru-1: Neden 3 dosyayı, ayrı ayrı yükleyemiyorum?

Cevap-1: Bunun nedeni, kullanmakta olduğumuz çevrimiçi form yazılımı her bir başvuru için otomatik olarak aynı numarayı "dosya adı" haline getirdiğinden, ayrı ayrı yüklemelerde sadece yüklediğiniz son dosya tarafımıza ulaşmaktadır (aynı isimde 3 dosya üst üste kaydedildiği için). Sistemdeki bu yazılım hatasını kısa sürede aşmak için çözüm olarak 3 belgenin (dosyanın) tek bir PDF haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Soru-2: Üç ayrı tarama yaptım, üç ayrı PDF dosyasını nasıl tek PDF dosyası yapabilirim?

Cevap-2: "PDF Splitter and Merger Free" vb. gibi ücretsiz yazılımlar kullanarak birkaç saniye içerisinde 3 ayrı PDF dosyayı tek PDF dosyası haline getirebilirsiniz.

 

  Formu eksik veya hatalı tamamlayan öğrencilerimizin işe giriş işlemleri yapılmayacaktır.

2022_İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURU FORMU


pdf formatında dosya yüklemelisiniz.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 22.06.2022 14:13:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM