BAPKO Destekli Bilimsel Projeler

Fakültemiz bünyesinde Öğretim Elemanlarımızca Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) desteği kapsamında yürütülen bilimsel araştırma projelerinin bilgileri (2006 yılından bugüne) proje başlangıç tarihi esas alınarak aşağıda listelenmiştir.

 

YIL PROJE ADEDİ  TOPLAM PROJE BÜTÇESİ 
2016 15 150.283 TL
2017 23 344.387 TL
2018* 19 166.820 TL
   Son 3 yıl toplamı 661.490 TL

* 2018 yılı yakın bir süre önce tamamlandığından 2018 yılı verisi henüz eksiklikler içermektedir. 

 

SIRA NO PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
153 SOS-C-YLP-241018-0556 Doç. Dr. Ayla Zehra ÖNCER  Politik Yeti ve Meritokrasinin Örgütsel Sapma Üzerindeki Etkisi 24.10.2018 24.10.2019
152 SOS-A-241018-0552 Doç. Dr. Seçil TAŞTAN  Çalışma Yaşamında Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Umutsuzluk, Psikolojik Uyumsuzluk ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İstanbul İlinde 3-15 Yaş Arası Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Çalışan Bireyler Üzerinde Bir Araştırma 24.10.2018 24.10.2019
151 SOS-D-120418-0199 Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYBARS Cinsiyet Çeşitliliğinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Gelişmekte Olan Piyasa Örneği 12.04.2018 12.04.2019
150 SOS-D-120418-0198 Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKOĞLU UTKU MARKA HAKKININ TÜKENMESİ VE SONUÇLARI 12.04.2018 12.04.2019
149 SOS-D-120418-0190 Prof. Dr. Ayşe Sümer CANKAT Çok Kültürlülüğün Yansıması olarak Ticaret Hukuku Açısından Şirket Birleşmeleri 12.04.2018 12.04.2019
148 SOS-D-110718-0461 Prof. Dr. E. Serra YURTKORU  Dijital çağda sanal nezaketsizlik: Sanal zorbalık üzerine bir araştırma 11.07.2018 11.07.2019
147 SOS-D-110718-0459 Prof. Dr. Zeynep İREM ERDOĞMUŞ  Youtubers: Tüketiciler Neden Youtuber Videolarını İzler ve Nasıl Etkilenir? 11.07.2018 11.07.2019
146 SOS-C-YLP-110718-0457 Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA  TARIMIN FAİZSİZ ARAÇLARLA FİNANSMANI 11.07.2018 12.07.2019
145 SOS-A-110718-0451 Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Haberlerinin Firma Değerine Etkileri 11.07.2018 11.07.2021
144 SOS-D-110618-0380 Dr. Emrah KELEŞ  Yazmadan Önce İki Kez Düşün: Ürün Geri Çağırma Mesajı Firma Değerini Etkiler mi? 11.06.2018 11.06.2019
143 SOS-D-110618-0379 Doç. Dr. Seçil TAŞTAN  Algılanan Sosyal İçerme ve Sosyal Adaletin Öznel İyi Oluşa Etkileri: Örgüt Psikolojisinde 11.06.2018 11.06.2019
142 SOS-D-110618-0368 Prof. Dr. Fatma Gülruh GÜRBÜZ  İKLİMİN DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (THE IMPACT OF CLIMATE ON EMOTIONAL EXHAUSTION) 11.06.2018 11.06.2019
141 SOS-D-110618-0367 Prof. Dr. Hande Sinem ERGÜN  Girişimci Destek programlarında “mantık” arayışı: “yapıcı olma” ihtiyacı 11.06.2018 11.06.2019
140 SOS-B-110618-0364 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EKİZLER  Sosyal Medya Pazarlamasında Yatırımın Geri Dönüşünün Gözlemlenmesi, Ölçümlenmesi ve Hesaplanması 11.06.2018 11.06.2019
139 SOS-D-090518-0275 Doç. Dr. Dilek ZAMANTILI NAYIR Girişimciler Örgütsel Çift Yönlülüğü Nasıl Sağlar? Muhafazakar Moda Tasarımcılarının Davranışları ve Yeterlikleri 09.05.2018 09.05.2019
138 SOS-D-090518-0273 Doç. Dr. Müge Leyla YILDIZ Kariyer Beklentisinde Kuşak Farklılıkları: Çalışanlar 09.05.2018 09.05.2019
137 SOS-D-090518-0272 Doç. Dr. Emin AVCI Finansal Okur-Yazarlık ile Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Türk Üniversite Öğrencileri Örneği 09.05.2018 09.05.2019
136 SOS-D-200318-0135 Doç. Dr. Mert ERER Türk Bağımsız Denetim Şirketlerinin Şeffaflık Raporları: Mevcut Uygulama 20.03.2018 20.03.2019
135 SOS-A-170118-0022 Prof. Dr. Murat ÇİNKO Ülke Kredi Derecesi Duyurularının Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasına Etkiler 17.01.2018 17.01.2019
134 SOS-D-111017-0598 Öğr. Gör. Dr.Yaprak KALAFATOĞLU Greening the Environment Through Mindfulness" 3. ICPEMS Uluslararası Politika Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kongresi'nde sunulacaktır 11.10.2017 11.10.2018
133 SOS-D-111017-0593 Prof. Dr. Ayşe SUMER Sermaye Piyasalarında İzahnameden Dogan tazminat Sorumluluğu 11.10.2017 11.10.2018
132 SOS-L-111017-0590 Prof. Dr. Emine ÇOBANOĞLU İkinci Uluslararası Sürdürülebilirlik Kongresi 11.10.2017 11.04.2018
131 SOS-A-111017-0589 Öğr. Gör. Dr. Sibel AYDOĞAN  Türk İşletmelerinde Yerel ya da Uluslararası Birleşme ve Satınalmaların Marka Performansı, Pazar Performansı ve rekabet Gücü Üzerine Etkisinin Araştırılması 11.10.2017 11.10.2019
130 SOS-L-120917-0556 Prof. Dr. Deniz BÖRÜ V. Örgütsel Davranış Kongresi 12.09.2017 12.03.2018
129 SOS-D-110717-0450 Prof. Dr. Fatma Gülruh GÜRBÜZ Örgüte Duyulan Güven Algılanan İş Güvensizliğini Etkiler mi: Türkiye'de Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Bir Uygulama 11.07.2017 11.07.2018
128 SOS-D-110717-0447 Prof. Dr. Beril DURMUŞ Çevrimiçi satınalma risklerinin güven ve ağızdan ağıza pazarlama aracılığıyla satın alma niyetine etkisi 11.07.2017 11.07.2018
127 SOS-D-070617-0409 Doç. Dr. Tayyip Sabri ERDİL The Impact of Market and Brand Orientation on Firm Performance: An Application in the Members of United Brand AssociationPazar ve Marka Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Birleşmiş Markalar Derneği Üyeleri Üzerine Bir uygulama 07.06.2017 07.06.2018
126 SOS-D-070617-0400 Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL Çok Nitelikli Fayda Teorisi Yöntemiyle Ülkelerin Yenilikçi Göstergeleri İtibariyle Sıralanması 07.06.2017 07.06.2018
125 SOS-A-070617-0394 Doç. Dr. Müge Leyla YILDIZ Kuşakların İş Değerleri, Etik Algısı ve Kariyer Beklentisi Açısından Karşılaştırılması 07.06.2017 07.06.2018
124 SOS-D-090517-0319 Prof. Dr. Zeynep İ. ERDOĞMUŞ  Marka Aşkının Çevrimdışı Temel Tüketici Davranışı Değişkenlerine Etkisi 09.05.2017 09.05.2018
123 SOS-D-090517-0316 Dr. Ferah T. UTKU Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa Şirketlerinde Uygulaması 09.05.2017 09.05.2018
122 SOS-D-090517-0315 Dr. Aslı AYBARS  Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul (BIST) Firmaları Hakkında Bulgular 09.05.2017 09.05.2018
121 SOS-D-090517-0311 Prof. Dr. Sabri B. ARZOVA  İstanbul Finans Merkezi Olmaya Ne kadar Yakın? Ne Kadar Uzak? 09.05.2017 09.05.2018
120 SOS-D-090517-0308 Doç. Dr. Müge Leyla YILDIZ  Türkiye'de Sosyal Girişimcilik: En Başarılı Örneklerin Analizi 09.05.2017 09.05.2018
119 SOS-D-120417-0222 Yrd. Doç. Dr. Taşkın DİRSEHAN Google'ın Güçlü Marka İmajının Metaforlarla Keşfedilmesi (Exploring Google's Strong Brand Image via Metaphors) 12.04.2017 12.04.2018
118 SOS-D-120417-0221 Yrd. Doç. Dr. Diğdem G. GÜRBÜZ Gerçek Kişi Tacir 12.04.2017 12.04.2018
117 SOS-D-120417-0220 Doç. Dr. Dilek Z. NAYIR Uluslararası Öğrenci Öğrenmesi: Karmaşık bir Dünyada Hoşgörü ve Anlayış - Sosyal Alışveriş, Projeler ve Yabancı Dil Kullanımını Destekleyen Akademik İşbirliği 12.04.2017 12.04.2018
116 SOS-L-120417-0209 Prof. Dr. Cemal İBİŞ 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 12.04.2017 12.10.2017
115 SOS-D-070317-0136 Doç. Dr. Emin AVCI  2008 Krizinin İmalat İşletmelerinin Çalışma Sermayesi ve Karlılıkları Üzerindeki Etkisi 07.03.2017 07.03.2018
114 SOS-A-070317-0121 Doç. Dr. Zeynep İ. ERDOĞMUŞ Sosyal Ticaret Sitelerinin Hizmet Kalitesi Boyutlarının Belirlenmesi 07.03.2017 07.03.2018
113 SOS-B-070317-0120 Prof. Dr. Beril DURMUŞ Internet ortamında hizmet veren platformlarda kişi profil fotoğraflarının kullanıcıların algılanan güvenilirliklerine ve satınalma niyetlerine etkisi” 07.03.2017 07.03.2019
112 SOS-A-131216-0555 Doç. Dr. Tayyip Sabri ERDİL İhracat Performansları Üzerindeki Etkisinin Ölçümlenmesine İlişkin Bir Araştırma 13.12.2016 13.12.2018
111 SOS-D-131016-0481 Doç. Dr. Müge Leyla YILDIZ  Y Jenerasyonu Yönetmek: Türkiye'de Kuşak Değişimleri Üzerinde Bir Çalışma 13.10.2016 13.10.2017
110 SOS-A-200716-0386 Prof. Dr. Murat ÇİNKO Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Marmara Üniversitesi Örneği 20.07.2016 20.07.2017
109 SOS-D-290616-0351 Prof. Dr. Refika BAKOĞLU Yüksek Öğretimde Strateji Geliştirme Süreci: Marmara Üniversitesi Örneği 28.06.2016 28.06.2017
108 SOS-D-290616-0346 Doç. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Pazarlama Karması Stratejisi ile İhracat Performansı Arasındaki ilişkinin İncelenmesi ve Türk Tekstil Hazır Giyim Sektöründeki İhracatçılarda bir Araştırma 28.06.2016 28.06.2017
107 SOS-D-100616-0309 Dr. Emrah KELEŞ Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yatırımcı Duyarlılığı ve Pay Senedi Getirileri 10.06.2016 10.06.2017
106 SOS-L-100616-0305 Prof. Dr. Rauf N. NİŞEL Sap İle İşletme Analitiği- Erp Simulasyonu ve Tedarik zinciri Yönetimi Konulu Eğiticilerin Eğitimi çalıştayı 10.06.2016 10.12.2017
105 SOS-D-120516-0239 Doç. Dr. Zeynep İ. ERDOĞMUŞ Tüketicilerin Mobil Uygulamalara Yerleştirilen Başlık Reklamları Hatırlamasını Etkileyen Nedir? 12.05.2016 12.05.2017
104 SOS-D-120516-0232 Dr. Aslı AYBARS Hızlı Büyüme Hissedarlar için Değer Yaratır mı? Büyümenin Sınırı Ne Olmalıdır? S&P 500 Firmaları Üzerine Bir Çalışma 12.05.2016 12.05.2017
103 SOS-D-250416-0202 Doç. Dr. Hande S. ERGUN Girişimcilik Niyeti Bağlamında Türkiye'deki Kadın Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka, Yaratıcılık ve Kariyer Tercihleri Üzerine Bir Araştırma 25.04.2016 27.04.2017
102 SOS-D-110316-0121 Prof. Dr. Başak ATAMAN GÖKÇEN Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Kurumsal Yönetim İlişkisi: Türkiye Örneği 11.03.2016 11.03.2017
101 SOS-D-110316-0120 Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN İşletme Birleşmelerinde Edinilen İşletmenin Gerçeğe Uygun Değerinin Belirlenmesinde Sinerjik Değer ve Türkiye`de Bir Uygulama 11.03.2016 11.03.2017
100 SOS-D-110316-0119 Prof. Dr. Uğur YOZGAT Mağaza İçi Tadım Tüketici Satın Alma Davranışlarında Önemli midir? 11.03.2016 11.03.2017
99 SOS-D-100216-0069 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meral D. TAŞKIN Öğrenim Yönelimi Üründe Yeniliğe Yönelim ve Üstün Şirket Başarısını Nasıl Ortaya Çıkarır? 10.02.2016 10.02.2017
98 SOS-D-100216-0066 Prof. Dr. Fatma Gülruh GÜRBÜZ  Duygusal Zeka ve Yaratıcılık İlişkisinde Duygusal Öz Yeterliliğin Aracı Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 10.02.2016 10.02.2017
97 SOS-D-111115-0524 Doç. Dr. Dilek Z. NAYIR  Türk Pazarının Hohonlohe Yöresi İşletmelerine Sunduğu Fırsatlar Teori ve Pratikte Türkiye ve Almanya Arası Kültür Değişimi 11.11.2015 11.11.2016
96 SOS-L-111115-0522 Prof. Dr. Uğur YOZGAT VII. Örgüt Kuramı Çalıştayı 11.11.2015 11.05.2016
95 SOS-A-111115-0521 Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Kaynak Temelli Yaklaşımla Marmara Üniversitesi’nin Kapasite ve Temel Yetkinliklerinin Belirlenmesi 11.11.2015 11.11.2016
94 SOS-D-071015-0494 Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Farklı Kişilik Tiplerine Sahip Bireyler Arasında İş Seçim Kararını Etkileyen Faktörlere Verilen Önem Açısından Anlamlı Bir Fark Var mıdır? Görgül Bir Araştırma 07.10.2015 07.10.2016
93 SOS-D-110815-0407 Dr. Ferah TÜRKOĞLU UTKU Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar 11.08.2015 11.08.2016
92 SOS-D-110815-0404 Yrd.Doç.Dr.Arzu BALOĞLU Sosyal Medya Güvenliği Üzerine bir Araştırma 11.08.2015 11.08.2016
91 SOS-D-100615-0304 Prof.Dr.Ömer ÖNALAN Alt Yayınım Ornstein-Uhlenbeck Süreçleri ve Finansa Uygulamalar 10.06.2015 10.06.2016
90 SOS-D-100615-0300 Doç.Dr.Sabri ERDİL Tüketici Algısının Mağaza İmajı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisinin Tekstil Hazır Giyim Sektöründe İncelenmesi 10.06.2015 10.06.2016
89 SOS-B-100615-0293 Doç.Dr.Ayla Zehra ÖNCER Marmara Üniversitesi Bağlamında Değer Zinciri Dinamiklerinin Yeniden Modellenmesi ve Analizi 10.06.2015 10.06.2016
88 SOS-B-100615-0291 Dr.İhsan YİĞİT Küreselleşen Dünyada Eğitimde Dönüşümü Gerçekleştiren Üniversitelerin Analizi 10.06.2015 10.06.2016
87 SOS-B-100615-0290 Prof.Dr.Refika BAKOĞLU Üniversitelerin Sürdürülebilir Geleceğinin İnşası için PESTLE Analizi 10.06.2015 10.06.2016
86 SOS-D-130515-0221 Prof.Dr.Rauf Nurettin NİŞEL Avrupa Birliği Ülkelerinin Kültürel Benzerlikleri İtibarıyla Sınıflanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 13.05.2015 13.05.2016
85 SOS-D-130515-0220 Doç.Dr.Zeynep İrem ERDOĞMUŞ Mobil Kullanıcıların İlgisi Uygulama içi Banner Reklamlara Nasıl Çekilebilir? 13.05.2015 13.05.2016
84 SOS-D-130515-0219 Prof.Dr.Nevin DENİZ Y Jenerasyonu: Cezbetme ve Elde Tutma Stratejileri ve Uygulaması 13.05.2015 13.05.2016
83 SOS-C-YLP-130515-0208 Prof.Dr.Uğur YOZGAT Girişimcinin Tutkusu ve Liderlik Tarzının Çalışan Performansına Etkisi 13.05.2015 13.05.2017
82 SOS-D-110315-0081 Dr.Seçil TAŞTAN Örgütlerde eylemlilik ve toplulukçuluk değerlerinin politik yıkıcı davranışlar ve işle ilgili iyi oluş hali ile ilişkileri: Ampirik bir çalışma 11.03.2015 11.03.2016
81 SOS-D-110215-0048 Doç.Dr.Ayla Zehra ÖNCER  Liderlik Türlerinin Örgütsel Girişimcilik Üzerine Etkisi 11.02.2015 11.02.2016
80 SOS-D-140115-0018 Yrd.Doç.Dr.Ayşe ÇINAR Afet Yönetimi için Mesaj Platformu: Maden Ocaklarında Bir Uygulama Modeli 14.01.2015 14.01.2016
79 SOS-D-140115-0017 Dr.Sibel KÜÇÜKAYDIN AYDOĞAN Din ve Ülke İtibarı İlişkisi 14.01.2015 14.01.2016
78 SOS-D-140115-0016 Dr.İlke KOCAMAZ Tüketicilerin Görsel İmajlar Hakkındaki Algılarını Analiz Etmek: Tüketicilerin Stereotipleştirme ve Samimiyet Algılarının Tespiti 14.01.2015 14.01.2016
77 SOS-D-121214-0394 Dr.Aslı AYBARS  Haftanın Günü Etkisinin Seçilmiş Gelişmiş Ülke Borsalarında Analizi 12.12.2014 12.12.2015
76 SOS-D-0708014-0299  Doç.Dr.Şakir ERDEM  Kişilik Özellikleri ve Web Sitesi Kalitesinin Sanal İçgüdüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi 08.08.2014 08.08.2015
75 SOS-D-0708014-0298  Doç.Dr.Beril DURMUŞ  Özel Satış Müşterileri Gerçekten Memnun Edebiliyor mu? 08.08.2014 08.08.2015
74 SOS-D-0708014-0297  Prof.Dr.Aypar USLU  Tüketicilerin Çevreye Karşı İçsel ve Dışsal Tutumlarının Öncüleri ve Sonuçları: Türkiye Örneği 08.08.2014 08.08.2015
73 SOS-D-0708014-0293  Doç.Dr.Zeynep İrem ERDOĞMUŞ  Taraftarların Sponsorluğa Etkisi ve Değerlendirmesi 08.08.2014 08.08.2015
72 SOS-D-050614-0248 Doç.Dr.Sabri ERDİL Dış Müşteri İlişkileri Kalitesinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi ve Türk İşletmeleri Araştırması 05.06.2014 05.06.2015
71 SOS-D-090414-0117 Prof.Dr.Uğur YOZGAT Gözden Uzak Gönülden Uzak: Devekuşu Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Yöneticiye Olan Güvenin Ilımlaştırıcı Rolü 09.04.2014 09.04.2015
70 SOS-D-120314-0070 Dr.Seçil TAŞTAN Örgüt Kültürü ve İşe Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İşin Anlamlılığı ve Güvenlik Algısına İlişkin Psikolojik Şartların Düzenleyici Rolü 12.03.2014 12.03.2015
69 SOS-D-120214-0026 Dr. Müge Leyla YILDIZ Türkiye’de Kurumsal Yönetişim ve Kurum Performansı ve Bir Araştırma 12.02.2014 12.02.2015
68 SOS-D-131113-0440 Yrd.Doç.Dr.Arzu BALOĞLU Elektronik Bankacılıkta Güvenlik Analizi: Bir Değerlendirme Model 13.11.2013 13.11.2014
67 SOS-D-120613-0283 Doç.Dr.Zeynep İREM ERDOĞMUŞ Geri Dönüşümle Çevre Bilinci Olan Müşteriler Yaratmak 12.06.2013 12.06.2014
66 SOS-D-220513-0227 Doç.Dr.Hande Sinem ERGUN  Yenilikçilik Yönelimi, Pazar Yönelimi ve e-Sadakat: Türk e-Ticaret Müşterilerinden Kanıt 22.05.2013 22.05.2014
65 SOS-D-220513-0226 Prof.Dr.Sabri Burak ARZOVA Ortaklaşa Rekabet Stratejisi Üzerine Örgütsel Öğrenme: Türk Özel Bankaları Kredi Kartı Uygulaması Üzerine Açıklayıcı Bir Araştırma 22.05.2013 22.05.2014
64 SOS-D-150513-0206 Prof.Dr.Nevin DENİZ  Bir Özel Sağlık İşletmesinde Çalışan Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 15.05.2013 15.05.2014
63 SOS-D-150513-0204 Doç.Dr.Beril DURMUŞ  Özel Alışveriş Sitelerinde Elektronik Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörler Nelerdir? 15.05.2013 15.05.2014
62 SOS-D-150513-0203 Prof.Dr.Aypar USLU Türk Hava Yolları Hizmet Sektöründe Marka Değerinin Analizi: Japon ve Türk Bakış Açısı 15.05.2013 15.05.2014
61 SOS-D-150513-0202 Prof.Dr.İbrahim ANIL Farklılaşma Stratejisi ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Belçika-Türkiye Karşılaştırması Üzerine Bir Araştırma 15.05.2013 15.05.2014
60 SOS-D-150513-0201 Prof.Dr.Binali DOĞAN Baba Sırada Ne Var? Birleşme ya da Devralma Süreci Yaşayan Örgütlerde Babacan Liderliğin Belirsizlik Algısına Etkisi 15.05.2013 15.05.2014
59 SOS-D-150513-0200 Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDİL Sürdürülebilirlik Açısından Stratejik Marka Yönetimi ve Türkiye Ev Gereçleri Endüstrisinde Bir Değerlendirme 15.05.2013 15.05.2014
58 SOS-D-100413-0141 Prof.Dr.Uğur YOZGAT Özel Bankacılık Sektöründe Çalışanların İş Stresi-İş Performansı Arasındaki İlişkisinde Duygusal Zekanın Düzenleyici Rolünün Araştırılması Üzerine İstanbul’da Yapılan Bir Araştırma 10.04.2013 10.04.2014
57 SOS-C-DRP-100413-0138 Prof.Dr.Uğur YOZGAT İşletmeler Arası İşbirliğine Yönelik Faaliyetlerin, Gelişmekte Olan Ülkelerde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Küresel Rekabet Baskısına Karşılık Geliştirdikleri Stratejiler Sonucu Elde Ettikleri Performansa Etkisi 10.04.2013 10.04.2014
56 SOS-D-130313-0096 Dr. Ayla Zehra ÖNCER Örgütlerde Benimsenen Değerlerle Bireysellik ve Kollektivizm Arasındaki İlişki 13.03.2013 13.03.2014
55 SOS-D-080212-0032 Yrd.Doç.Dr.ARZU BALOĞLU Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Emlak Listeleme Uygulaması 08.02.2012 08.02.2013
54 SOS-C-YLS-140312-0055 Yrd.Doç.Dr.SALİM ATAY Politik Yeti ve Narsisizmin Akademik Usulsüzlük Üzerine Etkisi 14.03.2012 14.03.2014
53 SOS-D-110412-0117 Doç.Dr.DENİZ BÖRÜ Etik Kimlik, Örgüte Güven ve Örgüte Bağlılık 11.04.1012 11.04.1013
52 SOS-A-090512-0182 Yrd.Doç.Dr.SALİM ATAY Türk Yöneticilerde Raydan Çıkma Davranış Modelleri ile Öncel ve Sonuçlarının Araştırılması 09.05.2012 09.05.2014
51 SOS-D-090512-0192 Doç.Dr.REFİKA BAKOĞLU DELİORMAN İş-Aile Çatışmasının İş Stresi ve İş Tatminine Etkisi: Türk Hava Yolu Pilotları Derneği Üyeleri Üzerine Bir Araştırma 09.05.2012 09.05.2013
50 SOS-D-090512-0193 Doç.Dr.OLCAY BİLGE AŞKUN YILDIRIM Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Girişimcilik Niyetleri: Eğitim Vermek ve Araştırma Yapmanın Ötesine Geçiyor mu? 09.05.2012 09.05.2013
49 SOS-D-090512-0194 Öğr.Gör.Dr.AYLA ZEHRA ÖNCER Kurumsal İtibar ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Etlik İkliminin Etkisi 09.05.2012 09.05.2013
48 SOS-D-130612-0249 Doç.Dr.HAKAN YILDIRIM  Demografik değişkenlerin Mobbing Algısı Üzerine Lojistik Firmasından Bir İnceleme 13.06.2012 13.06.2013
47 SOS-D-130612-0251 Yrd.Doç.Dr.SABRİ ERDİL İşletmelerin Faaliyet Bazlı Uluslararasılaşma Davranışı Analizi ve Türk İşletmeleri Örneğinin İncelenmesi 13.06.2012 13.06.2013
46 SOS-D-130612-0252 Öğr.Gör.Dr.MALİK VOLKAN TÜRKER Kontrol Odağı Yöneliminin Algılanan Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 13.06.2012 13.06.2013
45 SOS-C-DRP-1411212-0341 Prof.Dr. GÖKSEL ATAMAN BERK Sosyal, Ekonomik ve Politik Değişimlerin Uzmanlaşmış ve Genelci Örgütlerin Hayatta Kalma Şansları Üzerindeki Etkileri-Türk Bankacılık Popülasyonu 14.11.2012 14.11.2014
44 SOS-C-DRP-101012-0329 Prof.Dr.A.ERCAN GEGEZ Kültür Pazarlaması Açısından Kültür Miraslarının Hizmet Kalitesinin, Destinasyon İmajına Etkisi ve İstanbul Kültür Mirasları Üzerine Bir Uygulama 10.10.2012 10.10.2013
43 SOS-B-210311-0071 Doç.Dr.FATMA MÜGE ARSLAN Marmara Üniversitesinin İç Müşteri ve Öğrenci Algılarına Göre Algısal Haritadaki Rekabetçi Konumu: Benzerlik Yaklaşımı 21.03.2011 21.03.2012
42 SOS-C-DRP-210311-0074 Doç.Dr.FATMA MÜGE ARSLAN Deniz Balığı (Çipura-Levrek) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Rekabet 21.03.2011 22.03.2013
41 SOS-D-210311-0076 Arş.Grv.Dr.NERMİN ÇITAK İç Denetçinin Türk Firmalarındaki Hile Faaliyetlerine Karşı Bakışı 21.03.2011 21.03.2012
40 SOS-D-110411-0110 Öğr.Grv.Dr.FİLİZ GÜRDER Bir Coğrafi Enformasyon Sistemi Olan Coğrafi Pazarlama Yatırımının Değerlendirilmesinde Etkinlik Analizi 11.04.2011 11.04.2012
39 SOS-D-200611-0226 Prof.UĞUR YOZGAT Misyon ve Vizyon İfadelerinde “Yeşile Gidiş” : Örgütlerde Etik, Sosyal ve Çevresel Kaygılar 20.06.2011 20.06.2012
38 SOS-D-200611-0227 Prof.Dr.İBRAHİM ANIL Farklılaşma Stratejisi ile Örgüt Performansı Arasındaki İlişki: İMKB’de Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma 20.06.2011 20.06.2012
37 SOS-D-200611-0234 Yrd.Doç.Dr.SABRİ ERDİL Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışmas 20.06.2011 20.06.2012
36 SOS-C-DRP-101001-0293 Doç.Dr.DENİZ BÖRÜ Girişimcilerin Kişisel, Bilişsel ve İlişkisel Özelliklerinin Fırsat Tanımlama Üzerindeki Etkisi 10.10.2011 10.10.2012
35 SOS-A-280110-0016 Prof.Dr.HANDAN KEPİR SİNANGİL Organizasyonlarda Liderlik Eğilimleri: Türkiye ve Ülkeler arası Karşılaştırma 28.01.2010 28.01.2013
34 SOS-C-YLP-010710-0234 Yrd.Doç.Dr.SABRİ ERDİL Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Karşılaştırmalı Uygulanması 01.07.2010 01.07.2011
33 SOS-D-010710-0237 Dr.EMİN AVCI Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik: Kriz Döneminde Ticari Bankalar Analizi 01.07.2010 01.07.2011
32 SOS-D-060510-0148 Doç.Dr.BERİL DURMUŞ İnternet Bankacılığında Hizmet Kalitesi 06.05.2010 06.05.2011
31 SOS-D-010710-0238 Doç.Dr.ASLI YÜKSEL MERMOD Yükselen Piyasalarda Yerel Tüketici Güven Analizi-Türkiye Vakası 01.07.2010 01.07.2011
30 SOS-D-060510-0149 Doç.Dr.E.SERRA YURTKORU Liderlik Tarzı Seçimi; Türkiye-İtalya Kültürlerarası Karşılaştırma 06.05.2010 06.05.2011
29 SOS-A-060510-0150 Dr.EMİN AVCI Halka Açık Şirketlerde Ortaklık Yapısı ve Şirket Performansı: İMKB'de Bir Uygulama 06.05.2010 06.05.2011
28 SOS-A-080410-0104 Doç.Dr.BERİL DURMUŞ Sosyal Paylaşım Ağlarının Bireyler ve Örgütler açısından İncelenmesi: FACEBOOK Üzerine Bir Araştırma 08.04.2010 08.04.2011
27 SOS-C-DRP-031110-0266 Prof.Dr.ZAFER KESEBİR Tüketicilerin Alışveriş  Merkezi Tercih Etme Nedenleri, İlgilenim Düzeyleri, İlişkiyi Sürdürme  İsteği ve Sadakati Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi 03.11.2010 03.11.2012
26 SOS-D-060510-0156 Dr.FİLİZ GÜRDER Bir Coğrafi Enformasyon Sistemi Olan Coğrafi Pazarlama Yatırımının Değerlendirmesinde Etkinlik Analizi: Fayda-Maliyet Analizi 06.05.2010 06.05.2011
25 SOS-D-060510-0159 Prof. Dr.UĞUR YOZGAT Servis Elemanları Müşteri Odaklılığı Öncüleri ve Sonuçları: Bir Model Önerisi ve Kahve Zincirlerinde Testi 06.05.2010 06.05.2011
24 SOS-D-060510-0158 Prof. Dr.İBRAHİM ANIL  Türk Firmalarının Gelişen Ekonomilere Girişte Kullandıkları Stratejiler Üzerine Bir Araştırma 06.05.2010 06.05.2011
23 SOS-D-060510-0160 Prof.Dr.BİNALİ DOĞAN Stratejik Yönelim Kültür İlişkisi: Küçük İşletmelerin Kriz Koşullarında Stratejik Davranışlarının Kültürel Değerler İle İlişkilerinin İncelenmesi Üzerine İstanbul Sanayii Odasına Bağlı Küçük İşletmeler Üzerine Bir Araştırma 06.05.2010 06.05.2011
22 SOS-A-300409-0126 Prof.Dr.SAHAVET GÜRDAL Hizmet Sektöründe İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımlanması Üzerine Bir Model Önerisi: Lojistik Firma Örneği 30.04.2009 30.04.2010
21 SOS-A-300409-0127 Prof.Dr.İNCİ ARTAN ERDEM Tedarik Zinciri Entegrasyonu 30.04.2009 30.04.2010
20 SOS-D-300409-0129 Doç.Dr.ASLI KÜÇÜKASLAN EKMEKÇİ Kadınlar Erkeklerden Daha Kötümser: Türkiye Tüketici Güven Endeksinden Ampirik Kanıt 30.04.2009 30.04.2010
19 SOS-D-300609-0253 Doç.Dr.ASLI YÜKSEL MERMOD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramına Farklı ve Eleştirisel Bir Bakış 30.06.2009 30.06.2010
18 SOS-A-171209-0343 Yrd.Doç.Dr.SALİM ATAY 16.Maddelik Narsisistik Kişilik Envanterinin Standardizasyonu ve KOBİ Yöneticilerinin Narsisizm Düzeyleri İle Demografik ve Sosyokültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 17.12.2009 17.12.2010
17 SOS-D-040609-0187 Dr.EMİN AVCI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Haftanın Günü Etkisinin İrdelenmesi 04.06.2009 04.06.2010
16 SOS-D-040609-0200 Dr.AYLA ZEHRA ÖNCER Örgütsel Sinizme Genel Bakış ve Tedavi Önerisi: Takım Çalışması 04.06.2009 04.06.2010
15 SOS-D-040609-0201 Doç.Dr.BERİL DURMUŞ Sanal Ağlarda Gizlilik ve Güven 04.06.2009 04.06.2010
14 SOS-C-DRP-300609-0238 Prof.Dr.ŞADİ CAN SARUHAN Küreselleşmenin Örgüt Tasarımı Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Öngörü Çalışması 30.06.2009 30.06.2011
13 SOS-C-DRP-300609-0273 Doç.Dr.MEHMET TIĞLI Uluslar arası Satın Alma ve Birleşmelerden Sonra Marka İmajında Ortaya Çıkan Değişimler 30.06.2009 30.06.2010
12 SOS-D-300409-0122 Yrd.Doç.Dr.E.SERRA YURTKORU Sanal Ağlarda Kişilik, Gizlilik ve Güven Konusu 30.04.2009 30.04.2010
11 SOS-D-010508-0102 Prof. Dr.İBRAHİM ANIL  Türki Cumhuriyetlerdeki Türk Yatırımları ve Uluslar arası Doğan Firmalar Olgusu 01.05.2008 01.05.2009
10 SOS-D-250608-0190 Doç.Dr.A.ERCAN GEGEZ Müşteriler ve Satış Elemanları Arasında Cinsel Taciz: Kurban Müşteri 25.06.2008 25.06.2009
9 SOS-D-250608-0191 Doç.Dr.F.MÜGE ARSLAN Sanal Mağazalarda Sadakati Etkileyen Faktörler: Türkiye'de Bir Pilot Çalışma 25.06.2008 25.06.2009
8 SOS-D-250608-0192 Dr.AYLA ZEHRA ÖNCER Çağdaş Yönetim tekniklerinin Uygulanması: Türkiye'den Bir Örnek Olay 25.06.2008 25.06.2009
7 SOS-BGS-120707-0164 Dr.ASUMAN ATİK Muhasebe Manipülasyonları ile ilgili Ahlaki Algı Farklılıkları (Ethical Perception Differences Concerning Accounting Manipulations) 12.07.2007 12.07.2009
6 SOS-BGS-061106-0232 Yrd.Doç.Dr.E.SERRA YURTKORU İnternet Bankacılığında Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi 06.11.2006 06.11.2008
5 SOS-BGS-061106-0233 Yrd.Doç.Dr.OYGUR YAMAK Perakendecilik Sektöründe RFID Uygulamalarına Geçiş süreci ve Tedarikçilere Yönelik Bir Araştırma 06.11.2006 06.11.2007
4 SOS-BGS-200906-0174 Prof.Dr.NECDET ŞENSOY Muhasebe Manipülasyonları İle İlgili Ahlaki Algı Farklılıkları (Ethical Perception Differences Concerning Accounting Manipulations) 20.09.2006 20.09.2008
3 SOS-BGS-290506-0144 Yrd.Doç.Dr.HAKAN YILDIRIM Aksiomlarda Tasarım Yaklaşımı İle Üretim Sistemlerinin Tasarımı: Geleneksel İmalat Sistemlerinden Hızlı Tepkisel İmalat Sistemine Geçiş Süreçleri 29.05.2006 29.05.2007
2 SOS-BGS-130206-0021 Prof.Dr.AYPAR USLU Marmara Üniversitesi Paydaşlarının Ortak Değerlerinin Belirlenmesi ve Değer Bilincinin Artırılmasına Yönelik Bir Uygulama 13.02.2006 13.02.2009
1 SOS-YLS-130206-0022 Prof.Dr.CANAN ÇETİN Üretken Tüketici Oluşumunda Kooperatif İşletmelerin Önemi ve Bir Model Önerisi 13.02.2006 13.02.2008

Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 23.09.2019 18:53:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM