2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 44.Madde işlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 44. Madde İşlemleri

05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim programlarında azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının aşağıdaki şekilde düzenlenerek;


1) Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına,
2) 2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan öğrenciler için anılan maddenin (c) fıkrasındaki sınav haklarının kullandırılmasında,
  a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılmasına,
     b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına,
    c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de "a" ve "b" bentlerindeki açıklamalara göre işlemlerin yürütülmesine,
   d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle)
    e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına, karar verilmiştir.

*Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden ilk yarıyıl sonuna kadar stajını tamamlamak zorundadır. Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

Bahar Dönemi 1. Sınav Hakkı için başvurularını BYS'den gerçekleştirilmiştir. 

Bahar Dönemi 2. Sınav Hakkı için başvurularını BYS'den veya şahsen gerçekleştirecektir.

04.09.2023 - 10.09.2023 : 44. Madde Bahar Dönemi I. Sınav Hakkı (YÜZYÜZE SINAVLAR TAMAMLANMIŞTIR)

18.09.2023 - 24.09.2023 : 44. Madde Bahar Dönemi II. Sınav Hakkı (YÜZYÜZE SINAV)

Hata bildirimi için

Bitirme projesi, staj ve  benzeri nitelikteki dersler için ek sınav hakkı verilmez.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 24.10.2023 10:59:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM