Ders Muafiyet Başvuru Formu

Bu form;

  • Fakültemize ilk kez kayıt yaptıran,
  • Yatay geçiş, dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen,
  • Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyken ilişiği kesilen veya mezun olduktan sonra fakültemize yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan,
  • Marmara Üniversitesi’nde başka bölüm öğrencisi olup fakültemizde Çiftanadal, Yandal programlarımıza kayıtlı ve öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muafiyet başvurusu için düzenlenmiştir.

Fakültemize ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen on beş iş günü içinde başvuru yapmak zorundadırlar.

Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dilinin aynısı olmalıdır.

Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

Muafiyet işlemi gerçekleştirmek için öğrencilerin,

  • Muaf olmak istediğini belirten "Muafiyet Başvuru Dilekçesi",
  • Daha önceki yükseköğrenim kurumundan veya Çiftanadal , Yandal programları için Anadallarından almış olduğu E-Devlet üzerinden almış olduğu Başarı Durum Belgesi (Transkript),
  • Ders içeriklerinin yer aldığı link(ler) ile birlikte

Aşağıdaki formu kullanarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Muafiyet Yönergesi

Marmara Üniversitesi Ders İçerikleri

MUAFİYET BAŞVURU FORMU


pdf, doc, docx formatında dosya yüklemelisiniz.

Muafiyet Başvuru Formu dosyasını indirmeniz, formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurmanız ve pdf/docx formatında yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

Bu alana daha önce başarılı olduğunuz derslere ait içeriklerin bulunduğu yükseköğretim kurumu internet adresini eklemeniz gerekmektedir

pdf formatında dosya yüklemelisiniz.

Bu alana yanlızca E devletten aldığınız karekodlu Başarı Durum Belgesi (Transkript) belgesini yüklemeniz gerekmektedir.

Başında Sıfır (0) olmadan xxx xx xx formatında giriniz

@marun.edu.tr" uzantılı e-posta adresi giriniz.


Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 08:46:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM