Öğrencilerimizin “Altyol” Araştırma Firmasında Fokus Grup Çalışması

İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencilerimiz, “MRK451 Marketing Research” dersi kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden fokus grup çalışmasını, Altyol araştırma firmasında gerçek ortamda uygulama fırsatı bulmuşlardır. Değerli destekleri ve katkılarından ötürü “Altyol Research & Guerilla” firmasına, Sayın Burak Mengi ve Sayın Can Kablan’a teşekkürlerimizi sunarız.HIZLI ERİŞİM