"2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi"nde “En İyi Bildiri Ödülü Fakültemize Geldi

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Deniz Elber Börü Yüksek Lisans Öğrencisi Taha Yusuf Çakarel ile birlikte hazırladığı “Çalışanlarda Başarı İhtiyacının Örgüt İçi Girişimcilik Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma” isimli bildiri ile "2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi"nde “En İyi Bildiri” ödülünü aldı.

9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Kapadokya’da ikincisi düzenlenen Girişimcilik temalı uluslararası kongrede, aralarında başta Türkiye, İngiltere, KKTC, Kanada, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Bosna Hersek ve Azerbaycan olmak üzere 19 farklı ülkeden gelen katılımcılar ile toplamda 224 bildiri ve 34 poster sunum-sergi sunumu gerçekleştirildi.

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Deniz ELBER BÖRÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Taha Yusuf ÇAKAREL ile birlikte hazırladığı “Çalışanlarda Başarı İhtiyacının Örgüt İçi Girişimcilik Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma” isimli bildiri ile “2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress”de “En İyi Bildiri (Best Paper Certifications)” ödülünü aldı.

Öğretim üyemiz Prof.Dr.Deniz ELBER BÖRÜ ve öğrencimiz Taha Yusuf ÇAKAREL’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

EMI

EMI

EMI

EMI

EMI

EMI

EMI

EMI

HIZLI ERİŞİM