2018-2019 Yılı Kurumlararası ve Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri

 

Adaylar başvuru evraklarını hafta içi saat 16:20' ye kadar aşağıdaki adreste bulunan İlgili Bölüm Sekrterliği Bürosuna teslim edebilirler

 

Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy

 

 

MÜ Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. 

Yatay Geçiş Takvimi tıklayınız. 

ÖSYS Sayısal Bilgiler tıklayınız. 

Kurum İçi Kontenjan tıklayınız. 

Kurumlar Arası Kontenjan tıklayınız. 

Kesin Kayıt İşlemleri tıklayınız. 

 

Kurumlar arası Yatay Geçiş Belgeler;

Başvuru Dilekçesi tıklayınız. 

 • Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 • Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
 • ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
 • LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
 • Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.
 • Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
 • Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 
 • II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.
 • Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Kurum İçi Yatay Geçiş Belgeler;
Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
 • (Kurum içi yatay geçiş yapacak tüm adayların, başvuru dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir. Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
 •  ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
 • LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
 • Marmara Üniversitesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan onaylı not döküm belgesi  (transkript), 
 • Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
 
 • II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.

*Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir. Her iki eğitim türüne başvuru için evrak teslim ederken; 1. Eğitim program başvuru evraklarının tamamı ıslak imza veya elektronik imza (belge teyit kodu olan)  ile imzalanmış evraklar olmalıdır. 1. Eğitimdeki evrakların fotokopisi çekilerek 2. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulabilir; ancak bu durum 2. Eğitim başvuru dilekçesinde belirtilmelidir (Dilekçedeki açıklama kısmına; belgelerin asılları 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

HIZLI ERİŞİM