2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavı Üniversitemiz Akademik takvimde belirtildiği üzere 27.07.2021-28.07-2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tek ders sınav başvuruları 29.06.2021 tarihi itibari ile BYS sistemi üzerinden alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İlgili Maddesi

MADDE 27 –

(1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

 (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

HIZLI ERİŞİM