2020 Yaz Dönemi İsteğe Bağlı Staj Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başvuru Formu

 
Değerli Öğrencilerimiz; 

Fakültemizde 2011 Yılından bu yana GSS Primi Üniversitemizce karşılanmak üzere yaz aylarına denk gelen dönemde isteğe bağlı staj uygulaması mevcuttur. 2019 yılı itibariyle de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince isteğe bağlı staj uygulamasından yararlanacak öğrencilere asıl işveren pozisyonunda bulunduğumuz için sekiz saatlik zorunlu İSG eğitimi verilmeye başlanmıştır.

İsteğe bağlı staj uygulaması işsizliğin yüksek oranda olduğu ülkemizde üniversite öğrencileriminiz mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştıran onlara çalışma tecrübesi kazandıran çok önemli bir iş başı öğrenim metodudur. Herhangi bir mezuniyet şartı olmasa da öğrencilerimizin isteğe bağlı staj yapmalarını desteklemekteyiz.

Mart 2020’den bu yana içinde bulunduğumuz Koronavirüs Pandemi Krizi nedeniyle birçok süreçte olduğu gibi İsteğe Bağlı Staj sürecinde de birtakım tereddütler hasıl olmuştur. Pandeminin kontrol alınması çalışmaları sürecinde, Haziran ayı itibariyle birçok kısıtlamanın sona erdirilmiş olması nedeniyle Fakültemiz öğrencilerinin yoğun şekilde 2020 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında isteğe bağlı staj yapma talebi tarafımıza ulaşmaya başlamıştır.

Bilindiği üzere isteğe bağlı staj uygulamasının “zorunlu İSG eğitimi” ve “GSS sigorta priminin ödenmesi” şeklinde iki önemli iş süreci mevcuttur.

Öncelikle sekiz saatlik zorunlu İSG eğitiminin 2019 yılında Fakültemizde de uygulandığı şekilde yüz yüze yapılmasının salgın riskini arttıracağı bilindiğinden çevrimiçi yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi ile yapılan istişareler neticesinde staj yapmak isteyen öğrencilerimize sekiz saatlik zorunlu İSG eğitiminin çevrimiçi metotla uzaktan eğitim şeklinde verilebileceği anlaşılmıştır.

26 Haziran 2020 tarihinden bu yana aktif durumda olan İSG eğitim başvuru formu, başvuru süresinin bitmesi nedeniyle 27 Temmuz 2020 itibariyle sonlandırılmıştır. İlginize teşekkür eder. Başarılı ve sağlıklı günler dileriz.

İşletme Fakültesi Dekanlığı
 
* Gerekli

HIZLI ERİŞİM