36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 03 Mayıs - 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya Belek, Ela Quality Resort Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Ana teması, “Muhasebe Eğitiminde E-Dönüşüm: Geleceğe Bakış, Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar” olarak belirlenen Sempozyumun temel amacı, hızla gelişen teknolojinin bir başka boyuta taşıdığı e dönüşümün Türkiye’de muhasebe eğitiminde yarattığı etkiyi, geleceğin dünyasını nasıl şekillendireceğini ve bu bağlamda ortaya çıkan yeni yaklaşımları ve uygulamaları, diğer ülkelerle karşılaştırmalı bir şekilde ele almak ve bu alanda çalışan araştırmacıları ve uygulamacıları konuyu bütün yönleriyle tartışacakları bir ortamda buluşturmaktır.

Sempozyum kapsamında; İşletmelerde E-Dönüşüm, Bilgi Toplumunda Endüstri 4.0, Muhasebede ve Muhasebe Eğitiminde E-Dönüşüm ve Yazılım Dünyasındaki Son Gelişmeler ile Yeni Çözümler, ABD ve Avrupa Üniversitelerinde E-Dönüşümün Muhasebe Eğitimine Getirdiği Yenilikler, Denetim Şirketlerinin Uygulamaları ve Yaklaşımları, Büyük Veri (Big Data), Bilgi Okuryazarlığı ve Muhasebe Eğitimi v.b. konular ile ilgili olarak gerek akademik araştırma ve çalışmaların gerekse uygulamaya yönelik gelişmeler, değişimler ve çözümlemelerin ele alınacağı oturumlar, çalıştaylar ve panel düzenlenecektir.

Sempozyum; konuyla ilgili olarak bildiri sunmak, katkı sağlamak ve katılımcı olmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlere, meslek mensuplarına, mesleki kurum ve kuruluşlar ile düzenleyici kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve tüm iş dünyasına açık olup Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiye turmes.org web adresinden ulaşılabilir.

HIZLI ERİŞİM