Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup,  Azami Sürelere ilişkin sınav takvimimiz bu doğrultuda güncellenmiştir.

Öğrencilerimiz Bilgi Yönetim Sisteminden Sınav Programı,Yıl: 2020-2021,Dönem: Bahar II. Sınav Hakkı menülerini kullanarak sınav programlarına ulaşabilirler.

Hata bildirimi için

 

Sınavlar  “ https://ues.marmara.edu.tr ” web adresinden çevrimiçi sınav veya ödev şeklinde yapılacaktır.

UES için Sıkça Sorulan Sorular

   
2020-2021 Bahar II. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında) : 25.10.2021 - 02.11.2021

 

 

Hiç Almadığı Ders Sayısı(HAD)

Başarısız/Devamsız Ders Sayısı (BDD)

Açıklama

A

(HAD + BDD ) > 5 (6 ve 6’dan fazla)

Başarısız/Devamsız/Hiç Almadığı bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir. Sınav hakları sonucunda başarısız ve hiç almadığı derslerin sayısının toplamı en fazla 5 olanlar için 3 yarıyıl ek süre verilir. Girmiş olduğu sınavlar sonucunda başarısız ve hiç almadığı derslerin toplam sayısını 5’e düşüremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

B

(HAD + BDD ) <= 5 (5 ve 5’ten az) ve BDD > 1

Herhangi bir sınav hakkı kullanırsa 3 yarıyıl, kullanmaz ise 4 yarıyıl ek süre verilir.

C

0

1

Sınırsız sınav hakkı verilen ve 3 kere üst üste veya aralıklı olarak sınava girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

0

0

GANO’ su 2,00 dan küçük ise almış olduğu DD ve DC harf notlu derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

HIZLI ERİŞİM