BAHAR DÖNEMİ ARASINAV MAZERET SINAVLARI HK

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlara giremeyen  öğrencilerimizin  Dekanlığımıza yazılı olarak yaptıkları başvurular  Yönetim kurulumuzca incelenmiştir.

 

Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca UYGUN BULUNAN öğrenciler 

Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca UYGUN BULUNMAYAN öğrenciler

 

Sınav saati ve sınav yerleri ilgili Bölüm Başkanlığı internet sayfasında ve ilan panolarında duyrulmuştur.

 

ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ara Sınav Mazeret Sınavı

29.04.2019  -14:00

 

 TRD122 Türk Dili II Ara Sınav Mazeret Sınavı

 30.04.2019  -14:00

 

YDZI122 İngilizce II Ara Sınav Mazeret Sınavı

02.05.2019  -14:00

HIZLI ERİŞİM