DİPLOMALAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kapatılması ve yerine İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin kurulması nedeniyle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ve bahsi geçen karar ile İktisat Fakültesine bağlanan;

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
  • Ekonometri,
  • İktisat,
  • İngilizce İktisat
  • Maliye,

Bölümü mezunlarına ait diplomalar ve başarı durum belgeleri Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde verilmekte olup, adı geçen bölüm mezunları ile ilgili iş ve işlemler İktisat Fakültesinde (Göztepe Yerleşkesi) yapılmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ve Bakanlar Kurulu kararı ile Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlanan;

  • İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Fransızca Kamu Yönetimi 

Bölümü mezunlarına ait diplomalar, başarı durum belgeleri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde verilmekte olup, adı geçen bölüm mezunları ile ilgili iş ve işlemler Siyasal Bilgiler Fakültesinde (Anadoluhisarı Yerleşkesi) yapılmaktadır.

 

HIZLI ERİŞİM