Duyurular

Marmara İşletme

 

DERS SEÇME VE KAYIT YENİLEME SIRASINDA BİLİNMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUSLAR 

ÇOK DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

1)   Ders almayla ilgili esaslar 20 Ağustos 2015 tarih ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir (özellikle 18. ve 19. maddeleri dikkate okumanızı öneririz).

2)   Fakültemiz bir örgün öğretim kurumu olup yönetmelik gereği teorik derslere en az %70 devam yükümlüğünüz bulunmaktadır.

3)    Sadece başarısızlık nedeniyle (tekrar aldığı dersin başarı notu transkriptinde FD, FF ve FG ) veya not yükseltme amacıyla tekrarı halinde, devam şartı aranmaz.

4)   Öğrencinin almak istediği çakışan derslerden iki tanesinde de derse devam yükümlülüğü karşılanmamış durumda ise (DZ) Bilgi Yönetim Sistemi bu iki dersin aynı anda alınmasına izin vermeyecektir. Hiç devam edilmemiş bir derse dünyanın hiç bir yerinde-açık veya uzaktan eğitim hariç-sınava giriş imkânı verilmez. Mantığı yoktur. Çalışan öğrencilerimizin ikinci öğrenime geçiş hakkı imkânı mevcuttur.

5)   Başarısızlık nedeniyle tekrar aldığı dersin başarı notu transkriptinde FD, FF ve FG olarak görülen öğrencilerimizin bu dersleri seçtiği diğer bir ders ile çakışması durumunda danışmanı tarafından bu çakışmaya onay verilebilecektir.

6)   2013 -2014 eğitim öğretim yılından beri fakültemiz öğrencilerinin ders kayıtlanması sırasında  çakışan ders kontrolü danışmanlar ve Bilgi Yönetim Sistemi tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, çakışan ders kontrolü uygulamasının geçiş aşaması 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tamamlanmış olup, bu uygulama 2014-2015 yılında rutin bir işlem haline gelmiştir.

7)   Uluslararası Akreditasyon sürecinde olan fakültemiz için ders alma esaslarının yönetmeliklere uygun, kaliteli bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin informel bilgi kaynaklarına itibar etmemeleri, hak ve sorumluluklarını, uygulamaları resmi web sayfamızdaki yönetmeliklerden, uyarılardan, duyurulardan  öğrenmeleri; nitelikli eğitim uygulamalarının yerleşik hale getirilme yönündeki  çalışmaları desteklemeleri idare olarak en büyük dileğimizdir.

Sorunsuz bir ders kayıt dönemi ve  başarılı bir bahar dönemi geçirmenizi dileriz.

 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM