Fakültemiz Öğretim Üyelerinin 6.Örgütsel Davranış Kongresine Katılımı

2-3 Kasım tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Isparta’da düzenlenen 6.Örgütsel Davranış Kongresi fakültemiz öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşması Danışma Kurulu Başkanı İşletme Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof.Dr.İnci ERDEM tarafından “Örgütsel Davranış Alanında Yeni/Yinelenen Tartışmalar” konusu ile gerçekleştirildi.

Kongrede 2 gün boyunca devam eden oturumlarda 77 farklı üniversiteden 250’nin üzerinde katılımcı ve dinleyici ile toplamda 98 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Fakültemiz öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri 8 bildirili katılım ile kongreye en fazla bildiri ile katılan üniversitelerin başında geldi. İşletme Bölümümüz öğretim üyeleri Prof.Dr.İnci ERDEM, Prof.Dr.Deniz ELBER BÖRÜ, Prof.Dr.Göksel ATAMAN ile İngilizce İşletme Bölümümüz öğretim üyeleri Prof.Dr.E.Serra YURTKORU, Prof.Dr.Güler İSLAMOĞLU, Doç.Dr.Seçil BAL TAŞTAN ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan bildirilerin sunulduğu kongrede yine fakültemiz öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere 30 katılımcı ile kongrede yer aldı.

Kongrenin son gününde Örgütsel Davranış Kongresi danışma kurulu üyelerinden fakültemiz öğretim üyeleri Prof.Dr.İnci ERDEM, Prof.Dr.Deniz ELBER BÖRÜ ve Prof.Dr.Güler İSLAMOĞLU’na teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kongrenin kapanış oturumunda kongre dönem başkanı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin ÇARIKÇI kongreye ilişkin istatistiki bilgiler ile birlikte kapanış konuşmasını gerçekleştirdi ve gelecek sene kongreyi düzenleyecek olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne mazbatasını devretti.

Öğretim üyelerimizi ve lisansüstü öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

 ÖDK

HIZLI ERİŞİM