İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI YÜZDE ON LİSTESİ

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl/yıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim harcı öderler.

 a) Öğrencilerin yarıyıllık/yıllık başarı ortalamaları hesaplanırken o vakte kadar almış olduğu notlar dikkate alınır.

 b) Yüzde on hesaplamalarında o vakte kadar her dönem için müfredatta yer alan derslerin tümünün alınmış ve başarılmış olması gerekir. Öğrenci müfredatının ilgili dönemlerindeki derslerin herhangi birinden başarısız olan veya alttan dersi bulunan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmez. Üst yarıyıllardan alınan dersler hesaplamaya dahil edilmez.

 c) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 7 gün içerisinde ilgili birimin öğrenci işlerine yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 d) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple (ders ekleme-çıkarma, not değişikliği, vs.) tekrar hesaplama yapılmaz.

 

%10'a Giren 2.Sınıf Öğrenci Listesi

%10'a Giren 3.Sınıf Öğrenci Listesi

%10'a Giren 4.Sınıf Öğrenci Listesi

HIZLI ERİŞİM