İşletme Fakültesi Adıyla Diploma Düzenlenmesi Hk

 
 
          23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kapatılarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurulması nedeniyle ilgili fakültelere aktarılan öğrencilere verilecek mezuniyet belgelerinin eski fakülte adıyla, talepte bulunmaları halinde ise yeni fakülte adıyla düzenlenmesi gerektiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısıyla belirtilmiştir
 
         Bu nedenle 23 Mart 2012 tarihinden önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla kayıt yaptırıp, İşletme Fakültesi adıyla diploma almak isteyen  öğrencilerimizin şahsen veya resmi vekili aracılığıyla 26 Mayıs - 14 Haziran 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Nüfus Cüzdanı veya Öğrenci Kimlik Belgesiyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: İşletme Fakülte adıyla diploma almak isteyenler için son defa talep alınacaktır. Bu nedenle İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi adıyla kayıtlanan tüm öğrencilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM