İstihdam Araştırmaları Tanıtım Toplantısı

Marmara Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması olan “İstanbul’da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi” araştırmasının bulguları, 23 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.


İstanbul bölgesinin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyelini ortaya koyan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın işaret ettiği öncelik alanlarından olan istihdam konusunda İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. İlker Akgün’ün yürütücüsü olduğu yeni araştırma projesi tamamlandı. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması olan “İstanbul’da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi” proje raporu İSTKA desteği kapsamında yayınlandı. 

Araştırma sonuçlarına ait bulguların paylaşıldığı tanıtım toplantısının açılış konuşmaları İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Haktan Akın ile İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz tarafından yapıldı. İSTKA Uzmanı Dr. Neşe Türkseven'in 2014-2023 İstanbul Bölge Planında İstihdam Stratejileri başlıklı sunumunun ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Akgün ile İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Aliye Ahu Akgün İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi'nin tanıtımını yaptı. İnsani Gelişme Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu'nun İstanbul'da İstihdam-Eğitim İlişkisi Projesi sunumunun ardından program, soru cevap bölümü ile sona erdi.

İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi'ne ait raporun yayınlanmış son haline buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Marmara İşletme

HIZLI ERİŞİM