Kurumlararası ve Kurum içi Yatay Geçiş

Adaylar başvuru evraklarını hafta içi saat 16:20' ye kadar aşağıdaki adreste bulunan Prof.Dr.Ahmet Hayri DURMUŞ Binası 7. kat 722 nolu ofise teslim edebilirler.

 

Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy

 

 

MÜ Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. 

Yatay Geçiş Takvimi tıklayınız. 

ÖSYS Sayısal Bilgiler tıklayınız. 

Kurum İçi Kontenjan tıklayınız. 

Kurumlar Arası Kontenjan tıklayınız. 

Kesin Kayıt İşlemleri tıklayınız. 

 

Kurumlar arası Yatay Geçiş Belgeler;

Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz.Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.
Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 

II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.
Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu belge talebinde bulunabilir.Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir. Her iki eğitim türüne başvuru için evrak teslim ederken; 1. Eğitim program başvuru evraklarının tamamı ıslak imza veya elektronik imza (belge teyit kodu olan)  ile imzalanmış evraklar olmalıdır. 1. Eğitimdeki evrakların fotokopisi çekilerek 2. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulabilir; ancak bu durum 2. Eğitim başvuru dilekçesinde belirtilmelidir (Dilekçedeki açıklama kısmına; belgelerin asılları 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

Kurum İçi Yatay Geçiş Belgeler;
Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
(Kurum içi yatay geçiş yapacak tüm adayların, başvuru dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir. Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
 ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

Öğrenci Belgesi

Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
Transkript
II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.

*Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

HIZLI ERİŞİM