Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş(Ek 1 Madde)

Adaylar başvuru evraklarını hafta içi saat 16:20' ye kadar aşağıdaki adreste bulunan İlgili Bölüm Sekrterliği Bürosuna teslim edebilirler

 Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy

 
 

 

Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

 

Kontenjanlar;
Üniversitemizdeki her bir diploma programının her yıl hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için doksanı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

Başvuru Dilekçesi tıklayınız. 

Öğrenci belgesi (güncel tarihli),
ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodu olmak zorundadır.);
Yerleştirme sonuç belgesi,
Puan YGS, LYS sonuç belgesi,
Transkript Belgesi
*Ders içerikleri (ara sınıf öğrencileri için intibaklarda kullanılacaktır.) Bu belge zorunlu değildir.
*Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar. YÖKSİS ekranında kayıtlanma şekli ‘Ek Madde 1 ile (Merkezi puanla yatay geçiş) Kayıt’ olanlar başvuramazlar. Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenlere geçiş hakkı verilecektir. 
Önemli Not: Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir, dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır. Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.
ÖSYS Sayısal Bilgiler (Taban Puanlar) için tıklayınız.
Başvuru tarihi;
01.08.2018 - 15.08.2018 Merkezi Yatay Geçiş Başvurular,
04.09.2018 - 04.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı,
05.09.2018 - 05.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı Sonuçları İlanı,
06.09.2018 - 10.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Değerlendirme,
13.09.2018 - 13.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçların İlanı,
14.09.2018 - 17.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt

*Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir. Her iki eğitim türüne başvuru için evrak teslim ederken; 1. Eğitim program başvuru evraklarının tamamı ıslak imza veya elektronik imza (belge teyit kodu olan)  ile imzalanmış evraklar olmalıdır. 1. Eğitimdeki evrakların fotokopisi çekilerek 2. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulabilir; ancak bu durum 2. Eğitim başvuru dilekçesinde belirtilmelidir (Dilekçedeki açıklama kısmına; belgelerin asılları 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

HIZLI ERİŞİM