Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hk

30.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" uyarınca, Fakültemiz Programlarının Öğrenci Temsilcisi Seçimleri 20 Aralık 2021 Pazartesi günü, Bölüm Başkanlıklarının belirlemiş olduğu aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

 

BÖLÜM/PROGRAM                                                           

SAAT

       YER        

İŞLETME (İNGİLİZCE)   

11:30-12:30

C204

İŞLETME           

13:00-14:30

C304

İŞLETME (İKİNCİ EĞİTİM)

16:00-17:30

C305

HIZLI ERİŞİM