SAP İLE İŞLETME ANALİTİĞİ – ERP SİMULASYONU VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONULU EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

(TRAINING OF TRAINERS ToT SEMINAR ON BUSINESS ANALYTICS-ERP SIMULATION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITH SAP)


ÇALIŞTAYIN AMACI VE HEDEFİ :
Marmara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının SAP yazılımını kullanmak suretiyle işletme analitiği, ERP ve tedarik zinciri yönetimi konularında deneyim kazanmak ve bu deneyimlerini Üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetlerine aktarmak böylece üniversitemizin öğretim ve araştırma kalitesini ve günümüz yüksek teknoloji koşullarına uyumunu en yüksek seviyeye çıkarmak, söz konusu alanlarda yeni teknolojik gelişmeleri takibini sağlamak, bilgisayar destekli ortamda işletme faaliyetlerinin en yeni analitik yöntemlerle uygulamalı olarak analizini sağlamaktır. Bu çalıştay sonunda edinilen tüm bilgi ve deneyimlerin öğretim ve araştırma faaliyetlerine aktarılarak üniversitemizin bütün olarak rekabetçi, teknoloji odaklı, kendini yenilikler karşısında günceleyebilen özelliklerine sahip kimliğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.


ÇALIŞTAYIN KATILIMCILARI :
SAP ile İşletme Analitiği – ERP Simulasyonu ve Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı’na Marmara Üniversitesi Öğretim üye ve yardımcıları ile sektörde SAP kullanan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılımı hedeflenmiştir. Katılımcı sayısı SAP yazılımının sınırları ve Bilgisayar Labortuvarının kapasiteleri dahilinde “İşletme Analitiği-ERP simulasyonu” maksimum 50 katılımcı, “Tedarik Zinciri Yönetimi” ise maksimum 30 katılımcı ile sınırlıdır. Çalıştayda verilen eğitimin dili İngilizcedir. Çalıştaya katılım ücretsizdir. Çalıştay katılımcılarının çalıştay programına tam olarak devamı durumunda program sonunda kendilerine katılım sertifikası verilecektir.


ÇALIŞTAYIN YERİ VE TARİHİ:
SAP ile İşletme Analitiği – ERP Simulasyonu ve Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı iki farklı konuda, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahçelievler Kampüsü’nde bulunan A401 nolu laboratuvarda yapılacaktır.
Çalıştayın SAP ile İşletme Analitiği – ERP Simulasyonu konulu bölümü 12 - 17 Aralık 2016, Tedarik Zinciri Yönetimi konulu bölümü ise 19 - 22 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


ÇALIŞTAYA MÜRACAAT:
Çalıştaydan katılımcıların tam verim alabilmesi, yapılacak uygulamalarda kesinti olmaması için katılımcının seçtiği çalıştay programına tam olarak katılması (devamsızlık yapmaması) esastır. Devam durumu İşletme Fakültesi Dekanlığınca takip edilecektir. Katılımcıların yer sınırlaması nedeniyle aşağıda belirtilen telefonları arayarak rezervasyon yapmaları gereklidir. Kontenjanların dolması durumunda kayıt yapılamayacaktır.
M.Ü. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü :........0(212) 6777400 (Alev YAZAR)
Prof. Dr. Rauf NİŞEL :....................................................0(542)4362870
Arş. Grv. Hüseyin EKİZLER:........................................0(532)2252246


ÇALIŞTAY KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ


Nitin Kalé
Mühendis Doçent Bilgi Teknolojileri Programı ve Epstein Departmanı’nda Endüstri ve Sistem Mühendisliği Nitin Kalé Bilgi Teknolojileri Programı (BTP) ve Southern California Üniversitesi, Viterbi Mühendislik Okulu, Epstein Departmanı’nda Endüstri ve Sistem Mühendisliği (ESM) alanında Doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisi 1995 yılından beri BTP’de programlama, web tasarımı, interaktif multimedya, ERP ve veri analizi alanlarında ders vermektedir. Ayrıca 2005 yılından bu yana da ESM’de veritabanı tasarımı ve uyarlaması alanlarında da ders vermektedir. Nitin’in ilgi alanları; veritabanı modellemesi, uygulama geliştirme, kurumsal yazılım, iş zekası ve büyük veri analizidir. BTP, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en kapsamlı SAP ERP uzmanlık programını oluşturmuş olup, Nitin Kalé de 2012 yılında bahsedilen SAP sisteminde Kurumsal Bilgi Sistemleri altbaşlığını geliştirmiştir. Bu modül mühendislik öğrencilerinden en çok talep gören SAP modülü olmakla birlikte, mühendislik dışında birçok farklı alandaki öğrenci tarafından ders olarak seçilmektedir. Nitin Kalé 1989 yılında Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü’nden (Hindistan) Makina Mühendisliği lisans derecesi almış olup, yüksek lisansını da 1990 Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Uzay Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Nitin Kalé, SAP’nin Üniversite İşbirlikleri programında çok yoğun şekilde yer almış olup, müfredat oluşturma ve dünya çapındaki üniversitelerde öğretim üyelerine çalıştaylarda eğitim verme gibi katkılar sunmaktadır.


Birsen Karpak
Yönetim Alanında Profesör Doktor
Youngstown Devlet Üniversitesi
Dr. Karpak Youngstown State Üniversitesi’nde Yönetim alanında Profesör olarak görev yapmaktadır. Kendisi genel olarak MBA seviyesinde çok çeşitli dersler vermekte olup, bunlar İşletme Süreç Entegrasyonu, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemleri alanlarıdır. Kendisi ayrıca Ohio Cleveland State Üniversitesi’nde lisansüstü programlarda da ders vermektedir. Dr. Karpak SAP Sertifikalı İş Ortağı olup, TERP10 Akademi Eğitmeni’dir. (SAP Certified Business Associate, TERP10 Academy Instructor). Dr. Karpak araştırma ve hizmet alanlarında iki kere Distinguished Professorship Ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller almıştır. Dr. Karpak Global Awareness Committee eşbaşkanlığı (2001-2002), University Advisory Committee on International Affairs (2002- 2011) eşbaşkanlığı gibi birçok komitede hizmet etmiştir. Kendisi halen International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Finans Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. Kendisi International Symposiums on Analytical Hierarchy Process (ISAHP) ve MCDM International Conferences için danışma kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden almıştır.


ÇALIŞTAYIN PROGRAMI:


Çalıştayın SAP ile İşletme Analitiği/ERP Simülasyonu Konulu Bölümü (12-17 Aralık, 2016)


Üniversitelerin veri analitiği alanına olan ilgisi her geçen gün artmakta olup, müfredatlarına eklemektedirler. Veriyi analiz etmek için birçok araç bulunmaktadır. Bu çalıştay katılımcılara SAP analitik yazılımları ile uygulamalı eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, katılımcılara SAP Netweaver Business Warehouse hakkında bilgilendirme de yapılacaktır. Uygulamalı eğitimin temel amacı geliştirici odaklı analitiği en yeni SAP araçları ile birleştirerek katılımcıya sunmaktır. Bu çalıştayın müfredatında SAP Lumira (veri görselleştirme için), SAP Analytics for Office (slicing and dicing), SAP Predictive Analysis (veri madenciliği için), SAP Crystal Reports (raporlama için) ve SAP Design Studio (uygulama oluşturmak için) yer almaktadır. Ayrıca Arkansas Üniversitesi’ndeki büyük verisetleri ile veri madenciliği de yapılacaktır.
Bu çalıştayda yeralacak konular:
 Slicing and Dicing Cubes
 Rapor yazma
 Veri görselleştirme
 Dashboard Design
 Tanımlayıcı Veri Madenciliği
 Kestirimci Veri Madenciliği
 Tahmin
Bu çalıştayda kullanılacak araçlar:
 SAP BW
 SAP Business Explorer Query Designer
 SAP Crystal Reports
 SAP BusinessObjects Analysis
 SAP Predictive Analysis + SAP Lumira Desktop
 SAP Design Studio
ERP Simülasyon Oyunu takımlar halinde katılımcıların SAP ERP kullanarak dinamik hammadde piyasasında yeralan işletmelerin simülasyonu oyunudur. Öğrencilerin düzeyine ve sınıfın amacına göre bu oyunun birçok farklı seviyesi bulunmaktadır.Bu eğitim, Alman tahıl
pazarında takımların plan, yöntem, tedarik ve satınalınmasını gibi yüksek derecede karmaşık üretim oyunu içermektedir.
Tüm Katılımcılar için:
 ERPSim nedir?
 Pazar koşulları nelerdir?
 İşletmeyi nasıl yönetiriz?
 Hangi kararlar alınmalıdır?
Eğitmenler için:
 Öğrencileri nasıl teşvik edebilirsiniz?
 Sınıfınızda ERPSim’i nasıl çalıştırırsınız?
 Takım performansını nasıl değerlendirirsiniz?
 Nereden yardım alınabilir?
 Rekabet hissini sınıfta yaratmak


Gün Konular Detaylar

1, 12 Aralık 2016
 Welcome and introductions
 UA Teaching resources, Analytics and BW curriculum, SAP HANA
 SAP BW Data Modeling
 GBI InfoCube, Dimensions and fact table, ETL of master data and transactional data
 Reporting on SAP BW, BEx Query Designer, Slicing and dicing cubes
General round of introductions, agenda
Where to find curricula materials, updates, discussions
Hands-on exercises

2, 13 Aralık 2016 Multidimensional analysis: SAP BusinessObjects Analysis, Edition for Microsoft Office  Report authoring: SAP Crystal Reports Hands-on exercises, Introduction to data sets from University of Arkansas/BW/Teradata

3, 14 Aralık 2016  Data Visualization: SAP Lumira (desktop)  Data Visualization: SAP BusinessObjects Cloud  Dashboarding: SAP BusinessObjects Design Studio Hands-on exercises

4, 15 Aralık 2016  Data Mining: SAP Predictive Analytics  Open discussion/Wrap up Hands-on exercises

5, 16 Aralık 2016  What is ERPSim?  ERPSim Basics and Participant’s Guide  Muesli Manufacturing company  Review of SAP ERP, interface, navigation  Play Manufacturing Game – Introductory, Rounds 1-3  Game results and Analytics Demo Hands-on game

6, 17 Aralık 2016  Class management, Faculty resources and service desk, Simulator interface and administration  Instructor Checklist  Play Manufacturing Game – Extended, Rounds 1-2  Play Manufacturing Game – Extended, Rounds 3-4  Game results and Analytics  How to use ERPSim game in your classes  Solving common problems  Debrief, certification and wrap-up Hands-on game


Çalıştayın SAP ile Tedarik Zinciri Yönetimi Konulu Bölümü (19-22 Aralık, 2016)


Kurumsal entegrasyon; yazılımı, donanımı ve network teknolojisinin hem örgüt-içi hem de örgütler-arası seviyelerindeki entegrasyonunu kapsamaktadır. İşletme yönetiminin başarılı olabilmesi için, örgütün işletme sürecini bütününü gözlemlemek zorundadır.Bu çalıştay işletme yönetiminin, işletme sürecinin uygulamadaki başarısında anahtar rol oynayacaktır.

Gün Konular Detaylar

1, 19 Aralık 2016
SAP introduction
Module 1 – Company Code and Accounts
Module 2 – Materials Management (MM) Organizational Structures
Module 3 – G/L Account Creation
Module 4 – Vendor Records
Module 5 – Material Master Data
Ders notları verilecektir.

2, 20 Aralık 2016 Module 6 – Setup for Posting Documents Module 7 – MM Configuration for Goods Receipt Module 8 – Setup for Automatic Account Determination Transactions 1—Accounting Transactions 2—Purchasing Ders notları verilecektir.

3, 21 Aralık 2016 Module 10 – Setup for Production Planning Module 11 – Configuration for Materials Requirement Planning (MRP) Transactions 3—MRP Transactions 4—Production Orders Ders notları verilecektir.

4, 22 Aralık 2016 Module 12 – Setup for Sales Module 13 – Sales Order Process Transactions 5—Sales Order process Ders notları verilecektir. Kapsamlı İşletme Senaryosu Testi
Dersler her gün 09.00’da başlayacak olup 17.00’de bitecektir.

HIZLI ERİŞİM