SINAVLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Sınavlarda KOPYA çekmek, KOPYA çekme girişiminde bulunmak, sınav düzenini BOZMAK veya sınavların yapılmasına bir şekilde ENGEL OLMAK disiplin cezası gerektiren suçlardır.
  • Her türlü DİSİPLİN cezası Not Dökümüne/Transkripte işlenir.
  • Disiplin cezası sizi ömür boyu takip eder. İtibarınıza, dolayısıyla kariyerinize zarar verir. Referanslarınızı etkiler. Bursunuzu kaybedersiniz.
  • Kopya çekerek kendisine avantaj sağlayan öğrenciler haksız bir şekilde not ortalamalarını yükselttiği için bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi) gereği dersi alan diğer öğrencilerin hakkını gasp etmektedirler.
  • Marmara Üniversitesi Mazeret Sınavı Yönergesinde önemli iki değişiklik olmuştur.

Hastalık hali MADDE 4 – (1) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı ve üzerinde saat belirtilen bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

(3) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Sağlıkla ilgili mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, üzerinde saat belirtilen rapor süresince herhangi bir sınava giremez. Ancak raporun alındığı saatten önce girilen sınavlar geçerli kabul edilir; girilmemiş olan sınavlar için mazeret hakkı doğmaz

Sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık raporlarında saat yazılması gerekmektedir.

  • UNUTMAYIN, BİR ÖĞRENCİ OLARAK FAKÜLTEMİZDE GEÇİRDİĞİNİZ her gün KENDİ ÖZGEÇMİŞİNİZİ YAZDIĞINIZ bir gündür.
  • Sınav programı, öğrencilerin hangi sınıflardan hangi dersleri aldıkları, yerleşke imkânları, gözetmen kısıtı gibi faktörler dikkate alınarak ve öncelikle öğrenci yararı gözetilerek hazırlanmaktadır.
  • Yanlış ya da adaletsiz bulduğunuz her türlü şikâyetiniz için lütfen isletmefakultesi.dekan@marmara.edu.tr adresinden bizi bilgilendiriniz.

Fakültemiz öğrencilerinin sınav öncesi ve sınavlar esnasında ders çalışmasının sağlanabilmesi için tahsis edilen mekanlara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

A-BLOK

A104 Derslik

A201 Derslik

Bodrum Kat Kütüphane

AB02 Okuma Salonu

B-BLOK

BZ04 Derslik

C-BLOK

C102 Okuma Salonu

C202 Okuma Salonu

 

HIZLI ERİŞİM