Yaz Okulu Hakkında Önemli Bilgilendirme

Değerli Öğrencilerimiz; 

Öncelikle zamanınızdan fedakarlık ederek tercih ettiğiniz Yaz Okulunda sizlere başarılar dileriz. 

Yaz Okulu uygulamamız ile ilgili olarak bilmeniz gereken önemli konuları bir kez daha aşağıda bilgi ve dikkatlerinize sunarız. 

  • Yaz okulunda kurum içi ve kurum dışı toplam on dört saati aşmamak üzere en çok dört ders alınabilir. Daha fazlası yaz okulunun mantığına aykırı olacaktır.
  • Seçtiğiniz 4 ders ve/veya 14 saatlik derslerin gün ve saatleri kesinlikle çakışmamalıdır. Başka kurumlardan ders alan öğrencilere, ilgili kurumlardan aldıkları ders ile ilgili onaylı ders programı getirmeleri halinde ders alma izni verilebilir. Program çakışıyorsa bu izin verilmez.
  • Seçilen derslerin içerikleri aynı ve kredileri eşit veya yüksek olmalıdır.
  • ÖSYS taban puanı Fakültemizden daha düşük olan Marmara Üniversitesi dışındaki kurumlardan alınan derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı notu sisteme non-credit (S) olarak işlenir.
  • Derslere %70 devam esastır. Düzenli yoklama yapılır ve devam durumu sisteme işlenir. Bu nedenle devamsız görünen öğrenciler DZ notu ile o dersten otomatik olarak kalır. Bu durumdaki öğrenciler Bitirme Sınavlarına giremezler.
  • Öğrenciler bitirme notunu öğrenmeden önce ders memnuniyet anketini doldurmak durumundadırlar.
  • Üniversitemizde yaz okulunda açılmayan dersler başka kurumdan alınabilir. İlgili ders üniversitemizde ve/veya fakültemizde açılmış ise başka kurumdan ders alınmasına izin verilmez.

İşletme Fakültesi Dekanlığı 

HIZLI ERİŞİM